06. svibanj 2021. | Autor: Maja Hrešć

Nema više poplava u Plitvičkoj

Gradonačelnik dr.sc. Ivan Čehok u četvrtak je s direktorom gradske tvrtke Varkom dr.sc. Željkom Bunićem i suradnicima obišao komunalne, infrastrukturne i prometne radove u gradu Varaždinu.

U Sajmišnoj ulici, nakon postavljanja kanalizacije i vodovoda, završili su radovi na sanaciji i proširenju prometnice pri čemu je asfaltiran kolnik i postavljena prometna signalizacija.

Direktor Varkoma Željko Bunić istaknuo je kako bi se na Sajmišnoj ulici, izvođenjem radova na odvodnji od ulice Tomislava Miškulina do novog kolektora, trebali riješili problemi poplava u slučaju velikih oborina. „Sad smo tu priču finalizirali, nakon što je koncem godine završeno postavljanje kanalizacijskih cijevi velikog profila, ovih dana je kompletno asfaltirana cesta širine pet metara, postavljena je horizontalna signalizacija te je od nekadašnjeg, skoro pa poljskog puta, dobivena potpuno funkcionalna i komunalno opremljena nova cesta u Varaždinu dužine oko 600 metara. Rasteretili smo odvodnju u ovom naselju i samim time, u Plitvičkoj se više ne bi smjele događati poplave.“

Gradonačelnik je najavio kako su svi ovi radovi s krajnjim ciljem da građani mogu u novom dijelu grada, u produžetku Sajmišne, graditi nove stambene objekte, a zatim i izgradnja novog umirovljeničkog naselja te šetnice uz Plitvicu. „Napravili smo infrastrukturu u Sajmišnoj ulici, kanalizaciju i vodovod, a u idućih nekoliko mjeseci će Grad Varaždin i gradska tvrtka Varkom sklopiti sporazum za izgradnju kanalizacije i vodovoda za odvojke gdje naši građani imaju preko stotinjak gradilišta. Izgradnja će započeti od jeseni, a nakon toga će građani moći tražiti i građevinske dozvole za svoja zemljišta. Grad Varaždin će nakon toga osigurati i svu daljnju infrastrukturu, struju, plin i optičku mrežu kako bi se ovaj dio naselja mogao razvijati da ljudi mogu imati svoja gradilišta i individualne stambene objekte. Probit ćemo okomite ulice na produžetak Sajmišne. Krajnji cilj je da s desne strane kompleksa izgradimo veliko umirovljeničko naselje i šetnicu uz Plitvicu.“ – rekao je gradonačelnik Ivan Čehok.

U Ulici Ratimira Hercega Grad Varaždin uređuje parkirališni prostor oko zgrada gdje parkiralište i nogostupi od izgradnje zgrada 60.-ih godina do danas nikad nisu bili sanirani. „Uredit ćemo i proširiti parkirališta za sve stanare. Time se nastavlja uređivanje parkirališta u višestambenim naseljima, a idući tjedan krenuti će radovi na uređenju parkirališta u Špinčićevoj za stanare Špinčićeve i Boškovićeve ulice.“ – rekao je gradonačelnik.