03. svibanj 2023. | Autor: dd

U nedjelju u Varaždinu izbori za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina

U nedjelju, 7. svibnja 2023. godine u Varaždinu će odlukom Vlade Republike Hrvatske biti održani izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina.

Sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, u Gradu Varaždinu bit će provedeni izbori za članove Vijeća srpske nacionalne manjine te predstavnika albanske nacionalne manjine.

Detalje o provedbi izbora objavljeni su na službenoj web-stranici Grada Varaždina:

https://varazdin.hr/izbori-vijeca-i-predstavnike-nacionalnih-manjina-2023/

Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina propisano je da vijeća nacionalnih manjina na razini općina i gradova mogu izabrati pripadnici pojedine nacionalne manjine, ako u ukupnom stanovništvu jedinice lokalne samouprave za koje se vijeće bira sudjeluju s najmanje 1,5% ili su u toj jedinici zastupljeni s više od 200 pripadnika. Vijeća nacionalnih manjina za područje županija i Grada Zagreba mogu birati pripadnici pojedinih nacionalnih manjina koji su u njima zastupljeni s više od 500 pripadnika. Ako ne ostvaruju uvjete za izbor vijeća, a na području općine, grada ili županije i Grada Zagreba broje najmanje 100 pripadnika, pripadnici pojedine nacionalne manjine mogu izabrati predstavnika nacionalne manjine.

Prema popisu stanovništva 2021. godine u Gradu Varaždinu živi 265 pripadnika srpske nacionalne manjine i 130 pripadnika albanske nacionalne manjine.

 

Izborno povjerenstvo donijelo je rješenje kojim je određeno da će biračko na kojem će glasovati birači albanske i srpske nacionalne manjine biti u Kinu Gaj u Ulici Ljudevita Gaja 1.