23. srpanj 2021. | Autor: ddretar

Nastavlja se borba protiv komaraca, zamagljivanje u utorak, srijedu i četvrtak

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije - Djelatnost za provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije dostavio je Gradu varaždin Obavijest o provedbi adulticidne  dezinsekcije komaraca na području Grada Varaždina.

U obavijesti stoji da će se na temelju Ugovora  provoditi mjere adulticidne dezinsekcije  komaraca  na području Grada Varaždina od 27.-29.07.2021.g. Suzbijanje će se provoditi u terminu od 4:00-6:00 sati u jutro na sljedećim javnim površinama na području Grada Varaždina:

 

utorak, 27.07.2021.

Naselja Hraščica, Gojanec, Jalkovec, Poljana Biškupečka, Črnec Biškupečki, Kućan Marof, Kućan Donji, Kućan Gornji, Zbelava

srijeda, 28.07.2021.

5. mjesni odbor (omeđen ulicama: Hallerova aleja od ulice Gustava Krkleca, Krste Hegedušića, Optujska, Ante Starčevića, Široke ledine, Franje Seljana, Augusta Harambašića, Fabijanečka), Park Ivana Pavla 2, Park Mladih, Šetalište Vatroslava Jagića

četvrtak, 29.07.2021.

6. mjesni odbor (omeđen ulicama: Koprivnička, Ruđera Boškovića, Ognjena Price, Frana Kurelca, Trg Matije Gupca, Trg Pavla Štoosa, Bombellesova cesta, Međimurska),  Dravski bazeni, šetnica uz Dravski kanal

 

Dezinsekcija će se provoditi  sa sintetskim piretroidom INDUSECT EC na bazi aktivne tvari: cipermetrin, tetrametrin, piperonil butoksid, koji je odobren od strane Ministarstva zdravstva. Tretman suzbijanja će se provoditi metodom hladnog zamagljivanja (ULV) sa motornog vozila.

Mole se građani da se u navedeno vrijeme ne zadržavaju na otvorenom prostoru na navedenim lokacijama i da zatvore svoje prozore. Također se mole  pčelari ukoliko na navedenim lokacijama imaju pčele, da ih zatvore u košnice za vrijeme provođenja tretmana suzbijanja komaraca.

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika akcija suzbijanja se odgađa za sljedeći dan, odnosno do poboljšanja vremenskih prilika.