07. studeni 2018.

Nastavak izgradnje POS stanova

Danas je gradonačelnik Ivan Čehok u svom uredu primio Slavka Čukelja, direktora Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zorana Sveteca, ravnatelja JU Gradski stanovi Varaždin i Roberta Puju, člana Gradskog vijeća Grada Varaždina.

Na sastanku se razgovaralo o nužnom nastavku izgradnje POS stanova na lokaciji V. Novaka u Varaždinu, ali i o izgradnji još novih POS stanova, budući da se građani javljaju i dalje su zainteresirani za stanove. Raspravljalo se i o mogućnosti da se u suradnji s Ministarstvom branitelja na istoj lokaciji grade i stanovi za branitelje. „Ne vidim nikakav razlog da se ne nastavi s POS izgradnjom u Gradu. U mojim prijašnjim mandatima Grad Varaždin je sagradio preko 500 POS stanova koje su kupile mlade obitelji. U tome je nezaobilazna uloga Grada Varaždina s obzirom na potrebu da se osigura zemljište i infrastruktura te će Grad to ponovno učiniti. Tako bismo nastavili s ukupnom stanogradnjom u Varaždinu koja je neko vrijeme bila pomalo zamrla. To nosi za sobom i građevinski i urbanistički zamah i daje nove kvalitetne sadržaje gradu i građanima. S obzirom na to da većinom mlade obitelji kupuju POS stanove, izgradnja je i poticajna mjera u sklopu demografske i socijalne obnove grada. S izgradnjom na lokaciji V. Novaka želimo nastaviti već početkom iduće godine, a jednako tako imamo već i načelnu suglasnost i volju Ministarstva hrvatskih branitelja da se jedna zgrada ili dio zgrade namjeni upravo za stanove stradalnika Domovinskog rata i branitelje“ izjavio je gradonačelnik nakon sastanka.