10. lipanj 2019. | Autor: Maja Hrešć

Nastavak 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina

U ponedjeljak, 10. lipnja 2019. nastavila se 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina uz prisustvo 23 vijećnika.

Predsjednik Gradskog vijeća Damir Habijan utvrdio je dnevni red s 22 točke. Na samom početku sjednice, gradonačelnik Ivan Čehok je, u ime predlagatelja, s dnevnog reda povukao točku koja se odnosi na Davanje suglasnosti na sklapanje sudske nagodbe između Grada Varaždina i T&H Invest d.o.o. vezano za sporove proizašle iz Ugovora o kupoprodaji o zamjeni nekretnina od 25. svibnja 2009. godine. Gradonačelnik je najavio formiranje Povjerenstva za pripremu odluka o zbrinjavanju baliranog otpada u Brezju koje će pratiti sve pregovore i promjene vezane uz balirani otpad.

Razmatrana su izvješća o radu za 2018. godinu ustanova i trgovačkih društava HNK Varaždin, Gradske knjižnice i čitaonice Metel Ožegović, Gradskog muzeja, Galerijskog centra, Koncertnog ureda, Gradskih bazena, Dječjeg vrtića „Varaždin“, Pučkog otvorenog učilišta Varaždin, Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište sv. Nikola“ Varaždin, Zaklade za razvoj kvalitetnog sporta Grada Varaždina i CKOIE.

Odluke o donošenju IV. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Varaždina i III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Povijesne jezgre Grada Varaždina jednoglasno su prihvaćene.

Grad Varaždin vlasnik je ukupno 78,0338 % dionica trgovačkog društva Parkovi d.d. Varaždin. Novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano je da komunalne djelatnosti može obavljati trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave. Da bi Parkovi d.d. mogli nastaviti s obavljanjem komunalnih djelatnosti, Grad Varaždin treba biti vlasnik svih dionica. Slijedom toga, vijećnici su odlučivali o Prijedlogu odluke o kupnji dionica trgovačkog društva „Parkovi“ d.d. Varaždin koju su prihvatili s većinom glasova.

4. točku dnevnog reda prema kojoj se odlučivalo o Prijedlogu odluke o stavljanju izvan snage odluke o osnivanju prava građenja za izgradnju dječjeg vrtića u Ulici Ruđera Boškovića u Hrašćici u korist Dječjeg vrtića „Varaždin“, gradski vijećnici su jednoglasno prihvatili. S obzirom na to da na natječaju „Razvoj infrastrukture u ruralnim područjima“ nisu ostvarena sredstva za izgradnju ovog vrtića, izgradnja nije niti započela, iako je izdana građevinska dozvola. Na predmetnom zemljištu će se prihvaćanjem Prijedloga ove odluke izgraditi pomoćno nogometno igralište.

Prihvaćen je Prijedlog odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine u Zagrebačkoj ulici, Trgovačkom društvu Tehnološki park Varaždin d.o.o. te Gradskog kupališta na Dravi Javnoj ustanovi Gradski bazeni Varaždin. Nekretninu u Zagrebačkoj ulici Grad je stekao od Republike Hrvatske temeljem Odluke o darovanju nekretnine u svrhu proširenja djelatnosti Tehnološkog parka Varaždin.

Izmjenama i dopunama Zakona o vodama koje su stupile na snagu 26. svibnja 2018. godine, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno je za donošenje odluke o utvrđivanju lokacije za kupanje i trajanje sezona kupanja. Prijedlogom odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na Gradskom kupalištu – jezeru Motičnjak u 2019. godini utvrđuje da je lokacija za kupanje jezero Motičnjak kao i da je jezero Motičnjak sastavni dio kompleksa Sportsko-rekreativnog centra Aquacity Varaždin, te je određeno vrijeme sezone kupanja. Navedeni Prijedlog vijećnici su jednoglasno prihvatili.

Vijećnici su odlučivali i o autotaksi prijevozu na području Grada Varaždina utvrđivanjem lokacije i opremljenosti autotaksi stajališta, načina njihova korištenja i visine naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina. Prijedlog odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Varaždina jednoglasno je prihvaćen.

Na sjednici je utvrđen popis nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina - naselje Donji Kućan, naselje Gornji Kućan i naselje Kućan Marof prema oznaci ceste, nazivu ceste, osnovnim karakteristikama (opisu) te duljini nerazvrstane ceste.

Prihvaćeni su Prijedlozi zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke: komunalne usluge javnih tržnica na malo, komunalne usluge prijevoza putnika, komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja i komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždina.

Gospodarenje otpadom također je bila tema na dnevnom redu 19. sjednice te se razmatralo  Godišnjeizvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Varaždina za 2018. godinu te Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Varaždina u 2018. godini. Sve tri točke prihvaćene su većinom glasova gradskih vijećnika.

Gradsko vijeće prihvatilo je Prijedlog liste deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

Deficitarni srednjoškolski obrazovni programi od bitnog značaja su:

Dvogodišnji ili trogodišnji srednjoškolski obrazovni programi

 1. armirač/ica
 2. fasader/ka
 3. zavarivač/ica
 4. krojač/ica
 5. tesar/ica
 6. zidar/ka
 7. limar/ica
 8. elektroinstalater/ka
 9. vozač/ica motornog vozila
 10. bravar/ica
 11. instalater/ka kućnih instalacija
 12. tapetar/ka
 13. rukovatelj/ica samohodnim građevinskim strojevima
 14. keramičar/ka-oblagač/ica
 15. autolakirer/ica
 16. automehaničar/ka
 17. kuhar/ica
 18. soboslikar/ica ličilac/ličiteljica
 19. konobar/ica
 20. mesar/ica
 21. autolimar/ica
 22. monter/ka suhe gradnje
 23. stolar/ica
 24. pekar/ica
 25. obućar/ka
 26. galanterist/ica
 27. strojobravar/ica

 

Deficitarni studijski obrazovni programi su:

Sveučilišni studiji

 1. medicina
 2. elektrotehnika
 3. matematika
 4. logopedija
 5. farmacija
 6. rani i predškolski odgoj i obrazovanje
 7. strojarstvo
 8. građevinarstvo
 9. engleski jezik
 10. njemački jezik
 11. fizika

 

Gradsko vijeće Grada Varaždina, radi razvoja prijateljskih veza prihvaća uspostavljanje prijateljstva i suradnje na području gospodarskog, društvenog i kulturnog života između Grada Dubrovnika i Grada Varaždina te Grada Novske i Grada Varaždina prihvatilo je Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Varaždina i Grada Dubrovnika te Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Varaždina i Grada Novske, a sastavni dio ovih Odluka je i potpisivanje Povelja o prijateljstvu i suradnji.

Točkom 16. dnevnog reda izglasan je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Varaždin.

Donesen je Prijedlog plana djelovanja Grada Varaždina u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu koji sadržava mjere i nositelje mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode, procjenu osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva te druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima, znanstvenih ustanova i stručnjaka za područje prirodnih nepogoda. Također je prihvaćen Prijedlog rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva Grada Varaždina za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

Vijećnici su dali suglasnost na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović“ Varaždin.

Radi isteka mandata, razriješena je i ponovno imenovana na dužnost intendantica Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu Jasna Jakovljević.

Posljednju točku dnevnog reda Prijedlog rješenja o razrješenju dosadašnjeg člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Varaždin“, predlagatelj je povukao te se o njoj na sjednici nije raspravljalo.

 

Gradonačelnik Ivan Čehok osvrnuo se na izvješća o radu gradskih tvrtka i ustanova koja su bila tema današnje sjednice: „Gradske ustanove i tvrtke sve posluju dobro, i više nego što smo očekivali jer im je trebalo neko vrijeme da provedu kadrovsku, financijsku i organizacijsku stabilizaciju. Grad Varaždin ima pravo bogatstvo kulturnog života kojeg moramo njegovati te smo im već podigli razinu financiranja. Isto tako je i kad pričamo o obrazovanju, vrtićima, školama, sveučilištu. Gradski bazeni jako dobro posluju, imaju puno novih usluga i puno veće prihode. Centar kompetencija sklopio je ugovore s nekoliko stranih tvrtki. Možemo reći da smo u veoma kratkom roku te tvrtke konsolidirali.“ Također, gradonačelnik je komentirao i točke vezane uz gospodarenje otpadom: „Sustav koji smo napravili u skladu je sa zakonom, no država ne preuzima plaćanje reciklabilnog otpada. Kada bi država građanima plaćala reciklabilni otpad, potaknula bi ih da što više odvajaju, te bi cijena građanima bila preko 20 kuna manja. Nažalost, država to preko Fonda nije učinila i građani imaju takvu cijenu. Tu je još i zbrinjavanje bio otpada što je nova usluga. Što se tiče cijelog sustava, mislim da u Varaždinu dobro funkcionira u usporedbi s ostatkom Hrvatske. S građanima smo dogovorili postavljanje podzemnih spremnika za bio otpad, a ići ćemo i preko EU fondova od kojih smo dobili preko 6 milijuna kuna za spremnike te ćemo ih dopuniti ili zamijeniti plave i žute kontejnere za papir i plastiku tamo gdje bude trebalo. Apeliram na građane da ne odbacuju otpad na ilegalna odlagališta, a kad primijete da to netko čini, da nam odmah jave“.