17. prosinac 2012.

Najnovije brojke o stanovnicima Varaždina

varaždin stari grad image varaždin

17.12.2012.-Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, grad Varaždin ima 46.946 stanovnika, od čega je 24.806 žena. Prema dobnoj strukturi, 2.156 stanovnika ima do 4 godine, 2.042 ih je od 5 do 9 godina,2.340 u dobi je od 10 do 14 godina, a 2.507 u dobi je od 15 do 19 godina. U Varaždinu živi 2.700 mladih u dobi od 20 do 24 godine, 3.268 ih je u dobi od 25 do 29 godina, 3.343 u dobi od 30 do 34 godine te 3.306 u dobi od 35 do 39 godina. 3.151 stanovnik Varaždina ima od 40 do 44 godine, 3.482 ih je u dobi od 45 do 49 godina, 3.477 u dobi od 50 do 54, te 3.358 u dobi od 55 do 59 godina. Od 60 do 64 godine ima 3.001 Varaždinac, od 65 do 69 godina 2.622 Varaždinca, od 70 do 74 godine 2.417 Varaždinaca, a 1.921 ih ima od 75 do 79 godina. U Varaždinu živi i 1.142 stanovnika stara od 80 do 84 godine, njih 565 ima od 85 do 89 godina, ,118 ih je u dobi od 90 do 94 godine, a njih 30 je „oko stotke“ – 95 i više.
Prosječna dob Varaždinki i Varaždinaca su 42,5 godine, a radno sposobnih je 31.593 stanovnika Varaždina.
Prema vjerskoj opredijeljenosti, u Varaždinu živi 40.900 katolika, 324 pravoslavca, 172 protestanta, 256 ostalih kršćana, 155 muslimana, 5 židova, 50 pripadnika istočnjačkih religija te 43-je pripadnika ostalih religijskih pokreta i svjetonazora. U Varaždinu živi 553 agnostika i skeptika i  2.569 ateista, dok se 1.651 stanovnik Varaždina nije izjasnio o svojoj vjerskoj pripadnosti.
Uz veliku većinu stanovnika hrvatske nacionalnosti, u Varaždinu živi 140 Albanaca, 4 Austrijanca, 48 Bošnjaka, 8 Bugara, 31 Crnogorac, 14 Čeha, 27 Mađara, 33 Makedonca, 17 Nijemaca, 1 Poljak,42 Roma, 13 Rusa, 3 Rusina, 9 Slovaka, 124 Slovenca, 378 Srba, 13 Talijana, 2 Turčina, 8 Ukrajinaca i 3 Židova, te 64 osobe drugih nacionalnosti.