14. svibanj 2018.

Najavljena rekordna ulaganja u obrazovne ustanove

Na 6. javnom kolegiju gradonačelnika, održanom danas u Gradskoj vijećnici, javnost je upoznata s nekim od projekata koji će rijeku Dravu približiti građanima te omogućiti građanima provođenje kvalitetnijeg i sadržajnijeg vremena uz rijeku.

Tako je primjerice najavljena mogućnost asfaltiranja servisnih cesta po obodu kanala između dva mosta između Dravske špice i mosta kod Šintarije, ali ne kako bi ih koristili automobili već da budu pristupačniji pješacima, biciklistima, majkama s kolicima i invalidima. Uredit će se dravski bazeni za kupače do 1. srpnja, a predstavljena su i dva velika projekta financirana sredstvima europskih fondova. Poučna staza na prostoru nekadašnje trim staze u šumi pored bazena i projekt Life u sklopu kojeg će biti uređen jedan od rukavaca na starom koritu rijeke Drave. U trogodišnjem planu je i čišćenje šume i uređenje područja od Dvorane do Motičnjaka kako bi Drava ostala zelena oaza grada. Paralelno se radi i na uređenju područja oko rijeke Plitvice kaje će postati šetališno-rekreacijski kompleks.
Vezano uz energetsku obnovu škola i vrtića gradonačelnik je najavio rekordna ulaganja u obrazovne ustanove u ovoj godini. Iako su gradski odgojno obrazovni objekti relativno očuvani i zadovoljavaju kriterije energetske učinkovitosti, Grad će ipak prijaviti III. i V. osnovnu školu na natječaje za energetsku obnovu koja se financira iz EU projekata. Što se vrtića tiče, pripremljena je dokumentacija za tri vrtića za koja su već sad raspisani natječaji, a još dva vrtića će biti aplicirana na natječaje u rujnu. Izdana je i građevinska dozvola za rekonstrukciju i dogradnju VI. osnovne škole, raspisuje se natječaj, a početak radova je predviđen sa završetkom školske godine.
Osim Maturantike i Quadrille javnost je obaviještena i o savjetovanju s javnošću koje se provodi do 14. lipnja te se tiče donošenja Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima. Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s izmjenom i dopunom Odluke te prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti.
Raspravljalo se i o Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, kao i raspolaganju s državnom imovinom. Na području Grada nalazi se velik broj prostora i nekretnina kojima je država vlasnik i nad kojima Grad nažalost nema nadležnost. Kako bi se ti prostori uredili i priveli svrsi Grad je uputio Državi dopis s popisom nekretnina za koje je zainteresiran za upravljanje te se nada skorom rješavanju problema zapuštenih i neiskorištenih prostora u gradu.