10. srpanj 2015.

NAJAVLJEN POČETAK RADOVA U HABDELIĆEVOJ

habd1

10.07.2015. - U ulici Jurja Habdelića u centru Varaždina gradonačelnik Goran Habuš sa suradnicima je održao konferenciju za novinare uoči početka radova na rekonstrukciji kolnih i hodnih površina u toj ulici. Rekonstrukcija Habdelićeve izvesti će se kroz  Program održavanja ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina za 2015. godinu, a izvoditelj radova će biti tvrtka Colas Hrvatska d.d. sa podizvoditeljem, tvrtkom, Vodogradnja d.d. Varaždin. Početak radova predviđen je za 15. srpnja 2015. godine dok se završetak predviđa do 15. studenog 2015. godine. Pri rekonstrukciji Habdelićeve ulice će se na mjestu današnjeg parkirališta sa zapadne strane zgrade Stanoinga, urediti i novi gradski trg.
-Ono što mi je posebno drago je da će jedna ekipa mladih kreativaca kroz projekt Akupunktura grada u vrijeme Špancirfesta imati zadatak da osmisle funkciju i izgled tog trga. U vrijeme Špancirfesta moguće je da u potpunosti zatvorimo to gradilište , ili će se izvoditi samo oni radovi  koji ne ometaju i ne utječu na samu manifestaciju.- pojasnio je gradonačelnik. Također su planirani radovi na razgradnji postojeće kolničke konstrukcije, rekonstrukcija infrastrukture (vodovodna mreža sa priključcima, odvodnja sa priključcima, plinska mreža sa priključcima, DTK), priprema tamponskog sloja i podloge za postavu opločenja,  postava rubnjaka i završnog sloja hodne površine – betonskih opločnika i granitne kocke, a predviđena vrijednost radova na rekonstrukciji Habdelićeve ulice je 3.250.000,00 kuna. Ovom prilikom gradonačelnik je također obavijestio i o tijeku Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina u 2015. godini. Od 14 pristiglih prijava Grad Varaždin potpisao je ugovore sa 7 sugrađana, jedan od njih je već u izvođenju, a na ostalima radovi će krenuti nakon Špancirfesta. Nakon Habdelićeve ulice, gradonačelnik je sa suradnicima obišao radove na rekonstrukciji raskrižja u Gospodarskoj ulici (rotor kod Bauhausa) koji se privode završetku. Naime,  radovi na rekonstrukciji predmetnog raskrižja započeli su 28. svibnja 2015. godine, te iako  su trebali biti dovršeni u roku od 75 kalendarskih dana, njihov se dovršetak očekuje prije zadanog roka, do 20.07.2015.