06. listopad 2022. | Autor: Maja Hrešć

NAJAVA Javnog poziva Grada Varaždina za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje troškova dokumentacije za prijavu na Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Grad Varaždin aktivno potiče korištenje obnovljivih izvora energije s ciljem povećanja energetske učinkovitosti postojećih obiteljskih kuća, smanjenja potrošnje energije i emisija CO2 u atmosferu te smanjenja mjesečnih troškova za energente uz ukupno poboljšanje kvalitete života građana.

S ciljem poticanja građana da izvrše uspješne prijave, Grad Varaždin osigurao je bespovratna sredstva za pripremu kvalitetne tehničke dokumentacije kako bi omogućio što većem broju svojih građana prijavu na Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Javnim pozivom Grada Varaždina za dodjelu bespovratnih sredstava sufinancirat će se:

  1. Troškovi izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata;
  2. Trošak izrade projektne dokumentacije potrebne za prijavu na Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 28. rujna 2022. godine Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/222) ukupne vrijednosti 95 milijuna kuna. Javnim pozivom se sufinanciraju projekti korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju, odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojećim obiteljskim kućama koje moraju biti energetski certificirane te energetskog razreda C ili boljeg ako se nalaze u kontinentalnoj Hrvatskoj.

Korisnici sredstava su građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće. Po obiteljskoj kući koja se nalazi na području Grada Varaždina, može se ostvariti sufinanciranje do 40 % opravdanih troškova.

Sustavi koji se mogu ugraditi su:

  • Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode 
  • Dizalica topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne  vode i grijanje i hlađenje prostora 
  • Sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima
  • Fotonaponska elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju,  u samostalnom (off-grid) ili mrežnom radu

Podnošenje prijava za Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22)  započinje 15. studenog 2022. godine od 9:00 sati, a prijave se razmatraju prema rednom broju zaprimanja.

Javni poziv je dostupan na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  na sljedećem linku:

https://www.fzoeu.hr/docs/195/Javni%20poziv%20za%20OIE%20u%20obiteljskim%20ku%C4%87ama.pdf

Savjetodavnu pomoć i podršku za prijavu projekata na Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost građanima Grada Varaždina pružat će Regionalna energetska agencija Sjever u uredu u Varaždinu na adresi Trg bana Josipa Jelačića 17 – 1. kat u Varaždinu. Radno vrijeme ureda bit će četvrtkom, počevši od 13. listopada 2022. godine. Građani se mogu telefonski najaviti na broj telefona 048/289-240, a kako bi dobili termin za savjetovanje.

Kako bi dodatno olakšao proces pripreme građane za uvođenje fotonaponskih elektrana Grad Varaždin je u suradnji s Regionalnom energetskom agencijom Sjever izradio web platformu s mapom solarnog potencijala grada Varaždina koja pokriva gotovo sve objekte na području grada i svih 9 prigradskih naselja. Građani pomoću ove aplikacije mogu dobiti informaciju o solarnom potencijalu svojeg objekta te vidjeti okvirnu procjenu uštede u određenom razdoblju te okvirnu procjenu troška investicije. Mapa solarnog potencijala je dostupna na poveznici https://www.solarnamapa.hr/grad-varazdin/