23. svibanj 2014.

Najava javne rasprave

rasprava.pn

23.05.2014.-Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije raspisao je javnu raspravu u postupku za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje Prehrambene industrije Vindija d.d. operatera Vindija d.d. iz Varaždina.
U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.
Javni uvid provest će se izlaganjem jednog primjerka Zahtjeva za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje s Tehničko-tehnološkim rješenjem te tri primjerka sažetka Zahtjeva u trajanju od 30 dana i to od  26.05.2014. do 26.06.2014. Javni  uvid  provest će se  u  prostorijama Varaždinske županije, Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša, soba 202, Franjevački trg 7, radnim danom od 8 do 15 sati. Tijekom javnog uvida javnost i zainteresirana javnost ima pravo izvršiti uvid u dokumentaciju predmeta javne rasprave te upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz dokumentaciju Zahtjeva, zaključno s 26.06.2014.
Javno izlaganje održat će se 06.06.2014. (petak) u 11 sati  u  prostorijama Varaždinske županije, Franjevački trg 7 u Skupštinskoj dvorani. Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici operatera tvrtke Vindija d.d. i predstavnici ovlaštenika, tvrtke Eko-Monitoring d.o.o. iz Varaždina. Tijekom javnog izlaganja nazočna javnost i zainteresirana javnost može postavljati pitanja o predloženim rješenjima na koja usmeno ili u pisanom obliku odgovaraju predstavnici investitora i predstavnici ovlaštenika. Primjedbe i prijedloge javnost može dati i usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.
Javnost i zainteresirana javnost može također dostaviti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe tijelu koje provodi javnu raspravu - Varaždinskoj županiji, Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, Varaždin, zaključno s 26.06.2014. U slučaju da prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti nisu dostavljene u roku i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
Ne – tehnički sažetak Zahtjeva za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje za obradu i preradu mlijeka Prehrambena industrija Vindija d.d., Varaždin i Tehničko – tehnološko rješenje za postojeće postrojenje za obradu i preradu mlijeka Prehrambena industrija Vindija d.d.  možete pogledati ovdje:http://www.varazdin.hr/cms-repository/file/_b29.pdf; http://www.varazdin.hr/cms-repository/file/_b2b.pdf