16. ožujak 2012.

NA REDOVNOJ KOORDINACIJI O KOMUNALNIM RADOVIMA U MJESNIM ODBORIMA

VMO image vmo

16.03.2012. - U svakom od mjesnih odbora na području grada Varaždina ove su godine predviđeni komunalni radovi, a što će se raditi odredili su prema prioritetima tamošnji mještani.O programu izgradnje komunalne infrastrukture, koji će se realizirati ovisno o proračunskim mogućnostima, varaždinski gradonačelnik Goran Habuš i njegov zamjenik mr.sc. Vjeran Radelić razgovarali su s predsjednicima Vijeća mjesnih odbora koji djeluju na području grada Varaždina na njihovoj redovnoj koordinaciji.

Na području I. MO uredit će se tako Kapucinski trg i okolne ulice, na području II. MO pješački otok  na potezu Kolodvorska – Supilova te nogostup u Masarikovoj, Slavenskoj i Kolodvorskoj ulici. Planirana je i obnova dječjeg igrališta u Ulici šemovečkih žrtava.

U III. MO planirano je uređenje prostorija  MO, a u IV. novi tepih u ulici Ive Režeka te uređenje odvojka ulice Krešimira Filića. Građani V. MO dobit će novi nogostup na istočnoj strani Širokih ledina i kanalizaciju u Dravskoj poljani, a mališanima će biti obnovljeno dječje igralište. Dosta toga radit će se i na Banfici. Dravska ulica dobit će novi sloj asfalta, a ulica Nikole Tesle nogostup. U Vukovarskoj ulici izgradit će se novo parkiralište i urediti igralište, a na nekoliko će se mjesta zamijeniti  klupe ili postaviti nove. U VII. MO rekonstruirat će se Plitvička ulica i postaviti prometno ogledalo na raskrižju Kolarićeve i Malezove ulice.

U Hrašćici će se rekonstruirati ulica koju predloži mjesni odbor, a u Gojancu će se sanirati krovište objekta stare svlačionice te urediti zapušteno staro nogometno igralište i dječje igralište uz njega. U Jalkovcu je predviđena obnova asfalta u ulici Matije Gupca i Vrtnoj ulici, uređenje dječjeg igrališta u ulici Braće Radić, rekonstrukcija niskonaponske mreže u ulici Matije Gupca i popravak poklopaca šahtova. U Poljani Biškupečkoj uredit će se parkiralište ispred društvenog doma, a u suradnji s HEP-om rekonstrurirati niskonaponska mreža u Varaždinskoj ulici s odvojcima. U Črncu Biškupečkom planirana je rekonstrukcija preostalog dijela niskonaponske mreže i rješenje pitanja oborinskih voda. U Kučan Marofu rekonstruirat će se niskonaponska mreža u Varaždinskoj ulici, urediti i dopuniti dječje igralište u Omladinskoj ulici i zaštititi pružni prijelaz u Marofskoj ulici. U Kučanu Gornjem planirana je rekonstrukcija dijela Varaždinske ulice s uređenjem oborinske odvodnje i rekonstrukcija niskonaponske mreže u dijelu Varaždinske ulice. Grad će tamošnjem mjesnom odboru na upravljanje dati Vidovićev mlin kojeg je do sada koristio Gradski muzej Varaždin.U Kučanu Donjem novi će plinski priključak dobiti stanovnici Zelengaja, uredit će se zelena ograda kod VII. OŠ i vrata na kapeli Sv. Florijana. U Zbelavi je predviđena izgradnja vodovodne mreže u Novoj ulici i novi sloj asfalta ispred društvenog doma.

Predsjednici mjesnih odbora složili su se s ovim prijedlozima o kojima će još porazgovarati sa svojim sumještanima i Gradu dostaviti svoje konačne prijedloge i eventualne izmjene prioriteta. Predstavnici prigradskih mjesnih odbora redom su kao najveći problem u svojim naseljima isticali nepostojanje nogostupa, što se do sada pravdalo mogućom izgradnjom kanalizacije.

Gradske su službe dobile zadatak da provjere Varkomovu dinamiku izgradnje kanalizacije u prigradskim naseljima kako bi se problem nogostupa i sigurnosti pješaka mogao što prije riješiti.

Inače, koordinacije s mjesnim odborima redovita su praksa nove gradski vlasti.

Gradonačelnik Habuš prihvatio je i prijedlog da se o ulaganjima u prigradske mjesne odbore raspravlja i na jednoj od sjednica Gradskog vijeća, budući da su varaždinska prigradska naselja godinama bila na repu ulaganja.