10. ožujak 2014.

Na 6. sjednici Gradskog vijeća - prvo o gradskim financijama

vijeće web

10.03.2014. - Nakon podužeg aktualnog sata, varaždinski gradski vijećnici počeli su odrađivati točke predviđene dnevnim redom 6. sjednice Gradskog vijeća. Većinom glasova odobrili su Izmjene i dopune proračuna  Grada Varaždina za 2014. godinu. Za 1.060.000 kn povećat će se iznos na kapitalnom projektu Otkup nekretnina (31007),  a odnosi se na otkup nekretnina koji nije realiziran u 2013. godini. S dodatnih 400.000 kn pojačat će se Program  održavanja poslovnih zgrada  (za sanaciju i obnovu pročelja i krovova građevina na kulturnim dobrima), a novac će se namaknuti iz prihoda od spomeničke rente.
Odlukama o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Varaždinu (208.906 kn) i Dobrovoljno vatrogasno društvo Gojanec (23.860 kn) u Proračunu za 2014. godinu umanjuje se planirani iznos komunalnog doprinosa za 235.000 kuna. S obzirom da zakonski propisi nalažu da se oslobađanje komunalnog doprinosa može provesti samo ako se osiguraju ostali proračunski prihodi za pokriće nastale razlike,  umanjuje se stavka Proračunska pričuva, a iznos se dodjeljuje projektu  izgradnje servisne ceste u Brezju  koji se do sad  trebao financirati  komunalnim doprinosom.
Također većinom prihvaćena je i odluka o zaduženju Grada. Naime, Na temelju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske Grad Varaždin zadužio se u 2013.  godini uzimanjem kredita u iznosu od 26.126.000,00 kuna, za financiranje tri kapitalne investicije. U realizaciji projekta izgradnja Kapucinskog trga  utvrđeno je, nakon provedbe postupka javne nabave, da je za realizaciju projekta potreban manji iznos sredstava od onih koja su planirana ,što znači da je po završetku projekta navedenog projekta  ostalo neutrošeno 3.087.017,37 kuna.
Tim  sredstvima financirat će se rekonstrukcija raskrižja Ulice B. Radić i Ulice R. Hercega – rotor (izgradnja i javna rasvjeta), rekonstrukcija raskrižja u Gospodarskoj ulici (kod Baumax-a) – rotor (izgradnja i javna rasvjeta) i izgradnja servisne ceste zapadno od istočne obilaznice (Com-prom, Solvis).
Odredbama Zakona o proračunu i propisima o proračunskom računovodstvu utvrđeno je da su kreditna sredstva namjenska i da se mogu trošiti samo za namjene koje je utvrdilo predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i za koje je suglasnost dala Vlada Republike Hrvatske. Sukladno navedenom, svaku promjenu namjene korištenja kreditnih sredstava mora izmjenama utvrditi Gradsko vijeće Grada Varaždin i na istu suglasnost dati Vlada Republike Hrvatske.