25. rujan 2013.

MIŠ za varaždinske osnovnoškolce

MIŠ  kartice

25.09.2013.- Oko 3500 varaždinskih osnovnoškolaca od danas je dio projekta MIŠ. Riječ je o projektu „Muzej i škola“, kojeg  varaždinski Gradski muzej provodi kao jedna od prvih muzejskih ustanova u Hrvatskoj, a mališanima će omogućiti besplatno korištenje iznimno bogatog sadržaja varaždinskoga muzeja  - od posjeta stalnim postavima i povremenim izložbama uz vodstvo muzejskih stručnjaka, preko  tematskih predavanja do  tematskih edukativno-kreativnih  radionica. Projekt su danas predstavili ravnatelj Gradskog muzeja Miran Bojanić Morandini i varaždinski gradonačelnik Goran Habuš. Svi će učenici dobiti svoju „MIŠ“ iskaznicu, a osim organiziranih, varaždinski će ih muzealci raznim akcijama poticati i na što češće samostalne odlaske u muzej.
„Program obuhvaća obrazovnu komponentu, te pomoću iskaznice, posebnih naljepnica, obrazovnih blokova i motivacije na što češći odlazak u muzej, želi sudjelovati u odgajanju mlade generacije. Naime, ukoliko osnovnoškolac ode 4 puta godišnje u muzej, stvorit će naviku koju će njegovati i tokom srednje škole, ali i fakultetskog obrazovanja, a to je naš cilj“ – istaknuo je ravnatelj muzeja Miran Bojanić Morandini, dodavši kako u varaždinskim palačama Gradski muzej čuva čak 180 tisuća predmeta.
Projekt „MIŠ“ financirat će se iz varaždinskog gradskog proračuna.
„Svaki grad koji se želi zvati gradom kulture mora raditi na stvaranju kontinuiteta konzumacije kulturnih sadržaja. Sa time se ne rađamo već se mora stvoriti navika, a upravo ovim projektom se to želi i može postići“- rekao je varaždinski gradonačelnik Goran Habuš.