06. veljača 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša sutra raspisuje natječaj za zbrinjavanje baliranog otpada u Brezju

bale

06.02.2014.- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavilo je priopćenje o raspisivanju međunarodnog natječaja za zbrinjavanje baliranog otpada iz Brezja. Priopćenje se nalazi na:http://www.mzoip.hr/default.aspx?id=17124

Prenosimo ga u cijelosti:

 Zbrinjavanje baliranog otpada s Brezja - objava međunarodnog natječaja za zbrinjavanje

'Kako smo najavili u prosincu inspekcija zaštite okoliša preuzela je rješavanje problema baliranog otpada u Varaždinu. Sutra Fond objavljuje međunarodni natječaj, a od ponuditelja očekujemo prijedlog tehnologije, detaljan terminski i radni plan sve pod uvjetom da se predloženo može obaviti na zakonski propisan način i u periodu manjem od godine dana.' - izjavio je danas ministar Zmajlović nakon sjednice Vlade i najavio sutrašnju objavu međunarodnog natječaja za zbrinjavanje baliranog otpada s Brezja.
Nakon gotovo osam godina odlaganja baliranog otpada na Brezju kod Varaždina, u prosincu 2013. Inspekcija zaštite okoliša  je naložila izvršenje inspekcijskog rješenja iz 2007. kako bi se  taj dugogodišnji problem napokon riješio.
Što se događalo od 2007. do danas?
Inspekcijskim rješenjem 2007. godine naloženo je uklanjanje 70.000 tona baliranog otpada na Brezju. Izrađen je program sanacije i dogovoreno sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u visini od 35 milijuna kuna. Nažalost, do danas sanacija nije pokrenuta, a količina baliranog otpada rasla. Preliminarne analize su pokazale da se na Brezju nalazi oko 137.000 tona bala, uzevši u obzir sastav, utjecaj vlage i folije kojom su omotane bale.
Kako smo najavili u prosincu Inspekcija zaštite okoliša je putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost krenula u izvršavanje inspekcijskog rješenja putem treće osobe.
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi imenovane su odgovorne osobe za pripremu i provedbu postupka javne nabave i završena je izrada dokumentacije za nadmetanje. U petak, 7. siječnja 2014. u nacionalnom i europskom oglasniku javne nabave biti će objavljen međunarodni natječaj za zbrinjavanje baliranog otpada s Brezja.
U toj, prvoj fazi natječaja, od ponuditelja se zahtjeva da predloži tehnologiju te vremenski i radni plan , te da zadovolji ključne uvjete izvođenja posla: da se otpad obradi i da se cijeli postupak zbrinjavanja završi u roku od najviše godine dana. Postupak zbrinjavanja otpada mora se provesti poštujući sve zakonske propise i ne smije uključivati opciju odlaganja neobrađenog ili djelomično obrađenog otpada na jedno ili više odlagališta diljem Hrvatske. Od ponuditelja se, također, očekuje da predloži detaljan prijedlog kako i gdje će obraditi  balirani otpad i zbrinuti ostatni dio, kao i da priloži dokaze da se predloženo može izvršiti u skladu s uvjetima i važećim propisima. Preuzimanje, vaganje i utovar otpada mora se obaviti na samoj lokaciji Brezje, što će ponuditelj osigurati o svom trošku, kao i prijevoz do lokacije obrade. Obrada i zbrinjavanje mora se odvijati sukladno vremenskom i radnom planu koju se ponudi te će se po ispostavi dokaza o tome vršiti i plaćanja uz mogućnosti izricanja penala za odstupanja po svakom mjesecu plana.
Prva faza natječaja trajat će 30 dana, a nakon što komisija pregleda ponude krenut će se u drugu fazu postupka. Od ponuditelja koji zadovolje uvjete zatražit će se financijske ponude.
Rok za izvršenje radova biti će najviše 12 mjeseci od dana potpisa ugovora ili, ako će biti riječ o izvozu, od dana ishođenja potrebnih akata za prekogranični promet što je također obaveza ponuditelja usluge.
Po završetku prve faze, odnosno 7. ožujka, znat ćemo koje tehnologije su ponuđene, a već u travnju očekujemo da ćemo imati ponuditelja koji zadovoljava tražene kriterije.
Postupak zbrinjavanja obavit će se o trošku grada Varaždina, ali će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati troškove u iznosu od minimalno 40%.