01. veljača 2019. | Autor: ddretar

Milijun kuna za prehranu siromašne djece

U osnovnim školama na području grada Varaždina neće biti gladnih učenika jer je Grad Varaždin učenicima u riziku od siromaštva osigurao prehranu. 

Zahvaljujući projektu „ŠkolSka PrehranA za Sve – SPAS II“, koji se provodi drugu godinu za redom, ukupno 831 učenik će svakodnevno u školi dobiti besplatnu užinu ili ručak po minimalnoj cijeni.  Zahvaljujući uspješnoj prijavi projektnog prijedloga,  Gradu Varaždinu je iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije gotovo 1.050.000,00 kuna što će biti dovoljno za prehranu učenika do kraja školske godine 2018./2019.

 

VIŠE DETALJA O PROJEKTU:

SUBVENCIJA ŠKOLSKE PREHRANE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

            Na temelju Otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga koji je objavilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u okviru Fonda europske pomoći za najpotrebnije (FEAD) „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2018.-2019.)“ Grad Varaždin je 28. rujna 2018. godine podnio projektni prijedlog „ŠkolSka PrehranA za Sve –SPAS II“. Partneri na projektnom prijedlogu su svih sedam osnovnih škola s područja Grada Varaždina, Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin i Katolička osnovna škola Svete Uršule u skladu s utvrđenim i opravdanim potrebama u odgojno-obrazovnim ustanovama.

            Cilj Poziva, kao i prijave Grada Varaždina na Poziv, je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u osnovnim školama na području grada.

            Odluka o financiranju našeg projektnog prijedloga „ŠkolSka PrehranA za Sve –SPAS II“ donesena je 24. siječnja 2019. godine od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projektni prijedlog nam je odobren u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova  1.049.791,19 kuna.

            Projektni prijedlog Grada Varaždina je ostvario maksimalnih 15 bodova od ukupnih mogućih 15 bodova te će se Projektom financirati u 100% iznosu svi podijeljeni obroci.

            Ukupan broj učenika koji će primati obrok financiran iz ovog projekta je 831. Pravo na prehranu jedan učenik (korisnik projekta) može istovremeno ostvariti za besplatnu užinu u punom iznosu, a sukladno važećem cjeniku škole i subvenciju ručka do maksimalno 5,47 kuna.  

            Grad Varaždin je i prijašnjih godina osiguravao besplatne obroke školske kuhinje siromašnoj djeci putem Zaklade „Hrvatska za djecu“ i Fonda europske pomoći za najpotrebitije.