05. ožujak 2024. | Autor: dd

Međunarodna radionica o urbanoj mobilnosti

U Klubu studenata Studentskog centra u  Varaždinu, u utorak 5. ožujka 2024. počela je trodnevna, međunarodna radionica u sklopu projekta PopUpUrbanSpaces.

S partnerima iz devet europskih regija iz Italije, Slovenije, Austrije, Mađarske, Poljske i Njemačke predstavnici Grada Varaždina i Sveučilišta „Sjever“ razmijenit će iskustva i održati prezentacije o promjenama u ponašanju građana u prometu, pametnim i održivim oblicima urbane mobilnosti,  o aktivnom  uključivanju  građana u testiranje inovativnih zelenih pristupa kao i digitalnih tehnologija.

Organizator konferencije ja Razvojna agencija Sjever DAN, a sudionike je na početku pozdravio direktor agencije Željko Bedeković.  Ukupna vrijednost projekta je 2,29 milijuna eura, od čega je Gradu Varaždinu namijenjeno 190 tisuća, a financiran je iz programa Interreg Central. U sklopu projekta sudionici će se baviti reakcijama građana kada se ograničava promet automobilima djelomično ili u cijelim ulicama.   U sklopu projekta,  Ulica Augusta Šenoe koja je dijelom  zatvorena za promet automobilima dobit će dodatne module, drvene konstrukcije sa zelenilom kojima će se ozelenjeti ta javna površina namijenjena pješacima i biciklistima. – najavio je Bedeković.

Nadamo se da ćemo uz ovaj projekt s partnerima iz cijele Europe naše gradova učiniti još prijaznijim građanima, prije svega  pješacima i biciklistima. – naglasila je Barbara Strajnar,  predstavnica vodećeg partnera na projektu iz slovenske općine Kamnik.

Svojom prezentacijom o poboljšanjima javnog prijevoza, radni dio konferencije otvorio je Ante Klečina, predavač sa Sveučilišta Sjever.