02. prosinac 2021. | Autor: Martina Gradečak

MEDIJSKA OBJAVA ZA BESPLATNE PRAVNE SAVJETE PRAVNE KLINIKE 2021./2022. (16. prosinca 2021.)

Nastavlja se dugogodišnja suradnja Grada Varaždina i Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu. Projektom „Vanjske klinike“ građanima će biti omogućena usluga besplatnih pravnih savjeta od strane studenata završne godine Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Treći termin, od ukupno predviđenih sedam održat će se u prostorijama Gradske vijećnice Grada Varaždina, Trg kralja Tomislava 1 (dvorana u prizemlju lijevo), dana 16. prosinca 2021. g. u vremenu od 10,00 do 14,00 sati.

Molimo sve zainteresirane građane da svoj dolazak najave na  besplatan broj telefona: 0800 0042, te sa sobom obavezno ponesu kopiju osobne iskaznice, te kopiju dokumentacije vezane za slučaj zbog kojeg dolaze.

Pri održavanju klinike strogo će se voditi računa o protuepidemijskim mjerama (distanca, obavezno nošenje maske, dezinfekcija ruku i prostora, korištenje rukavica radi primanja dokumenata i drugo). Stoga molimo građane da budu odgovorni u pridržavanju navedenih mjera.