26. kolovoz 2015.

Mali Ukrajinci u gradskom ljetovalištu na Rabu

IMG_7997

Djeca iz Ukrajine sretno su jučer stigla na odmor u Dječje odmaralište Varaždin na Rabu gdje će boraviti do 5. rujna 2015. godine, kada je planirano da po povratku stanu i u Varaždinu.

Riječ je o ukupno četrdeset i dvoje djece sa stručnom pratnjom iz istočnih regija Ukrajine, čiji su roditelji poginuli ili su ranjeni tijekom vojnog sukoba u Ukrajini, a kojima će ovakav mali odmak makar donekle ublažiti stres i proživljene ratne traume.

Trošak ljetovanja podmirit će većim dijelom Grad Varaždin i Varaždinska županija, koja inače surađuje s ukrajinskom Černiveckom oblasti, dok će se ostatak sredstava osigurati donatori dogovoreni u suradnji s ukrajinskim veleposlanstvom.

Ovime su se Grad i Županija pridružuju projektu koji obuhvaća organizaciju ljetovanja za ukupno petstotinjak ukrajinske djece koja su ljetovala ili će ljetovati na Jadranu.