12. srpanj 2022. | Autor: dd

Ljetno uređivanje varaždinskih osnovnih škola

Učenici varaždinskih osnovnih škola nalaze se na zasluženim ljetnim praznicima, no u školama je i dalje živo. Naime, u svim varaždinskim školama u tijeku su radovi na uređivanju pojedinih dijelova zgrada kako bi one spremno dočekale učenike na jesen.

U školama se provode slijedeći radovi:

 

I. osnovna škola Varaždin

- u tijeku su sanacije i  soboslikarski radovi u hodnicima i učionicama škole

- pripremljeno je idejno rješenje  i troškovnici za sanaciju sustava grijanja te će se radovi odvijati s dinamikom završetka do početka nove sezone grijanja

 

II. osnovna škola Varaždin

– u tijeku su soboslikarski radovi, vodoinstalaterski radovi u kuhinji i blagovaonici

– u tijeku je izrada projekta adaptacije i prenamjene skloništa u multifunkcionalnu dvoranu

                    

III. osnovna škola Varaždin

– u tijeku su radovi brušenja i lakiranja parketa u 6 učionica razredne nastave

 

IV. osnovna škola Varaždin

– građevinski radovi na sanaciji dijela limarskih, fasaderskih i pripremnih radova na zgradi škole

 

V. osnovna škola Varaždin

- u tijeku je odabir ponuđača za uređenje parkinga (tlakavci)

- u tijeku je sanacija stubišta

- u tijeku je realizacija servisa rekuperatora prema planu

 

VI. osnovna škola Varaždin

– tekuće održavanje od strane stručnih službi škole

 

 VII. osnovna škola Varaždin

– tekuće održavanje od strane stručnih službi škole

 

Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin

- radovi na sanaciji hidroizolacije na ravnom krovu iznad ulaza i sportske dvorane Centra Tomislav Špoljar

 

 

 

Po primitku izvještaja o radovima gradonačelnik Grada Varaždina je izjavio: U mojem mandatu briga o djeci i učenicima nam je među najvažnijim zadaćama i zato im želimo pružiti najbolje uvjete za učenje i boravak u školi. Varaždinske osnovne škole su u dobrom stanju, no mi ćemo i dalje raditi na poboljšanju standarda i uvjeta u školama. Održavamo redovite kontakte s ravnateljima škola te u dogovoru s njima poduzimamo radove koji su neophodni i realni s obzirom na raspoloživa sredstva.

 

Slična je situacija i u u Dječjem vrtiću „Varaždin“ gdje su u tijeku slijedeći radovi:

 

  •           Objekt Dravska : postavljanje klima uređaja
  •           Objekt Koprivnička: radovi na uređenju dvorišta, ograda i igrala
  •           Objekt Kućan: postavljanje nadstrešnica i sjenila
  •           Objekt Kozarčeva: rekonstrukcija sanitarnih čvorova

 

 

Po završetku radova bit će poznati ukupni troškovi uređenja koji se dijelom financiraju iz decentraliziranih sredstava koje se dodjeljuju školama, a dijelom iz proračuna Grada Varaždina pa će ti podaci biti objavljeni naknadno.