18. srpanj 2012.

LEGALNA SMJENA U VARAŽDIN AIRPORT-u

vion image avion ok

18.07.2012. - Skupština trgovačkog društva „Varaždin Airport“ smijenila je dosadašnjeg direktora te tvrtke Marija Bucinu na čije je mjesto s današnjim danom postavljen Danijel Borović.
Razlozi za smjenu prvog čovjeka trgovačkog društva u stopostotnom vlasništvu Grada Varaždina su: potreba razrješavanja međusobnih odnosa Varaždin Airporta d.o.o.  i TD Winair d.o.o.  budući da nisu ispoštovane odredbe Ugovora o zajedničkoj suradnji u provedbi projekata ulaganja u razvoj aerodroma Varaždin te višegodišnji loši poslovni rezultati koji su kulminirali lanjskim negativnim saldom od oko 700 tisuća kuna.
Kadrovske promjene napravljene su u skladu s Izjavom o osnivanju trgovačkog društva Varaždin Airport d.o.o. kao temeljnim ustrojbenim aktoom ( čl. 11 Izjave o osnivanju propisuje da članove Uprave imenuje i opoziva Skupština Društva te da se Upravu može opozvati u svako doba  bez navođenja ili uopće postojanja razloga za opoziv ).
Iako je 10. lipnja 2008. godine Grad Varaždin s trgovačkim društvom WINAIR d.o.o. sklopio Ugovor o zajedničkoj suradnji u provedbi projekata ulaganja u razvoj aerodroma Varaždin kojim se Grad Varaždin kao jedini član i Skupština trgovačkog društva Varaždin Airport d.o.o. obvezao da će razriješiti tadašnju i imenovati novu Upravu na „obvezujući“ prijedlog WINAIR-a, navedenu ugovornu odredbu  gradska vlast smatra ništetnom.
Grad Varaždin osnovano sumnja kako su trojica zaposlenika  Varaždin Airport-a d.o.o., a koji su istovremeno i zaposlenici TD WINAIR d.o.o.  (!) namjerno dali ostavke na mjesto odgovornih osoba (na koja su i zaposleni) u Varaždin Airport-u d.o.o. s krajnjim ciljem zatvaranja varaždinskog aerodroma te stvaranja dodatnih pritisaka TD WINAIR-a d.o.o. tj. T7 grupe na Grad Varaždin.
Zbog njihovih ostavki inspekcija je jučer zatvorila varaždinski aerodrom, no taj će problem biti riješen za nekoliko dana.