23. listopad 2012.

Kvaliteta zraka zadovoljavajuća

presica o zraku

23.10.2012. - Kvaliteta zraka u Varaždinu je zadovoljavajuća, rečeno je na konferenciji za novinare održanoj u utorak u Gradskoj vijećnici Grada Varaždina. O rezultatima mjerenja kvaliteta zraka u Varaždinu novinarima su govorili gradonačelnik Goran Habuš, zatim  Antun Mišanović, savjetnik za zaštitu okoline iz UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša te Gordan Golja, predstavnik tvrtke DVOKUT ECRO. Od desetak mjerenih parametara tek je jedan prekoračio maksimalno dozvoljene vrijednosti ( benzen ) što je vjerojatno posljedica intenzivnijeg prometa. Za potpuniju i točniju sliku kvalitete zraka valjalo bi ponoviti i usporediti mjerenja, rečeno je na konferenciji.
Mjerenje kakvoće zraka u Gradu Varaždinu vršilo se je u razdoblju od 18. rujna do 02 listopada 2012. godine uz pomoć pokretnog ekološkog laboratorija tvrtke DVOKUT iz Zagreba.
Potrebno je bilo izvršiti mjerenja imisijskih koncentracija relevantnih pokazatelja kakvoće zraka što je uključivalo mjerenje imisijskih koncentracija svih dušikovih oksida, sumpornog dioksida, ugljikovog monoksida,  aromatskih ugljikovodika,te lebdećih čestica manjih od 10 mikrona.
Mjerna stanica bila je postavljena u dvorištu dječjeg vrtića na adresi Aleja kralja Zvonimira 3 kao bi područje mjerenja zahvatilo prostor stambenog dijela grada omeđenog ulicama Zrinski- Frankopana i Zagrebačkom ulicom u kojem pojasu je dovoljno gusta stambena naseljenost i na kojem mjestu mjerna stanica može dati dovoljno reprezentativne vrijednosti mjerenja.
Pokazalo se je kako se količina lebdećih čestica, koncentracija dušikovog(IV)oksida, koncentracija suporovodika i ozona nalaze u području ispod graničnih vrijednosti za navedene tvari, dok se kod koncentracije dušikovog(II) oksida, ugljičnog(II) oksida i sumpor(IV) oksida ne određuju granične vrijednosti i njihove su izmjerene koncentracije u normalnim veličinama za atmosferski zrak.
Vršena su i mjerenja koncentracija aromatskih ugljikovodika benzena, toluena i ksilena koja su pokazala kako su izmjerene vrijednosti benzena nešto veće od graničnih vrijednosti, dok su vrijednosti koncentracija toluena i ksilena uočene,ali za njih ne postoje granične vrijednosti koncentracija.
Ukupno gledajući, sa kakvoćom zraka izmjerenom ovim mjerenjima, možemo biti zadovoljni, jer  se dobivene vrijednosti koncentracija mjerenih plinova nalaze ispod graničnih vrijednost za takve plinove osim u slučaju benzena čija vrijednost koncentracije neznatno prelazi graničnu vrijednost, a što je u velikom djelu posljedica odvijanja cestovnog prometa u području
na kojem se je vršilo mjerenje kakvoće zraka.
Na kraju treba reći kako su se mjerenja ovog spektra plinova i na ovaj način prvi puta provodila u Varaždinu, te će se trendovi i smjerovi kakvoće zraka moći utvrditi tek nakon višestrukih mjerenja na raznim mjestima u gradu, jer će tada postojati vrijednosti sa kojima će se moći uspoređivati novo izmjerene koncentracije, a sve to će omogućiti da se utječe na moguće uočene izvore prekomjernih emisija plinova u atmosferu u gradu.