20. ožujak 2015.

Kreće velika obnova vodovodne i kanalizacijske mreže

lomeracija

20.3.2015.- Početkom iduće godine s realizacijom počinje projekt „Aglomeracija Varaždin“ –  izgradnja, dogradnja i obnova vodovodne i kanalizacijske mreže u Varaždinskoj županiji, a taj je projekt danas po prvi put predstavljen javnosti u Županijskoj palači. Prema riječima župana Predraga Štromara,  „Aglomeracija Varaždin“  projekt je vrijedan oko 610 milijuna kuna i do sada je najveći u Varaždinskoj županiji. U Varaždinu i 10 okolnih općina bit će izgrađeno 224 kilometra vodovodne i kanalizacijske mreže, a zahvaljujući ovom projektu pročistač otpadnih voda na Motičnjaku dobit će i treći stupanj pročišćavanja  kojim će se neutralizirati dušik i fosfor iz otpadnih voda koje se ispuštaju u Dravu.
Ovaj projekt u 70% -tnom će se iznosu financirati sredstvima Europske unije, 10% sredstava osigurat će Hrvatske vode, a 20% zajedno jedinice lokalne samouprave i država.
Nositelj projekta je varaždinski Varkom čiji je direktor, Vlado Vlašić, najavio kako će natječaji za ovaj projekt biti raspisani ove jeseni, a da bi radovi trebali završiti do kraja 2018. godine.  Aglomeracijom će biti obuhvaćeno 95 tisuća stanovnika Varaždinske županije, a planira se da će donijeti i novih 44 tisuća korisnika.