17. ožujak 2020. | Autor: ddretar

Vijećnici jednoglasno za odgodu plaćanja komunalne naknade

U ponedjeljak je održana 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina u multimedijalnoj dvorani Gradskog muzeja Varaždin, u palači Herzer, u kojoj je bilo moguće ostvariti uvjete za sprječavanja širenja zaraze.

Na prijedlog gradonačelnika Grada Varaždina dr.sc. Ivana Čehoka, vijećnici su jednoglasno prihvatili odluku o odgodi plaćanja potraživanja Grada Varaždina od pravnih osoba i građana.

U odluci se navodi da, zbog novonastale situacije, a s ciljem ublažavanja negativnih učinaka virusa COVID-19, Grad Varaždin donosi mjeru odgode plaćanja za:

komunalnu naknadu,

komunalni doprinos,

zakupninu (poslovne prostore, javne površine, poljoprivredno zemljište),

naknadu za korištenje prostora za rad udruga,

otkup (prodaju) stanova,

najamnine (zaštićene i ugovorene),

porez za korištenje javne površine,

refundaciju režijskih troškova.

Mjera se primjenjuje za pravne i fizičke osobe, a za odgodu nije potrebno podnositi nikakav zahtjev. Mjera odgode odnosi se na potraživanja koja dospijevaju u veljači, ožujku i travnju ove godine i primjenjuje se do 25. travnja 2020. Za navedena potraživanja neće se poduzimati mjere prisilne naplate niti će se obračunavati zakonske zatezne kamate. Gradsko vijeće ovlastilo je gradonačelnika da, u slučaju potrebe, mjere produlji za najdulje 60 dana. Gradonačelnik je također najavio donošenje akcijskog plana kojim će se nastojati prevladati kriza prouzrokovana širenjem zaraze virusom COVID-19.

U nastavku sjednice prihvaćen je izvještaj o radu gradonačelnika te izvještaj o obavljenoj financijskoj reviziji. Donesen je plan koncesija te formalna izmjena odluka o izborima članova vijeća mjesnih odbora. U skladu s novim zakonom o vatrogastvu, izmijenjena je odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe te donesena odluka o financiranju rada političkih stranaka iz proračuna. Između ostalog, donesen je akcijski plan energetske učinkovitosti, a produžen je i ugovor s Gradskom tržnicom koja upravlja Dječjim odmaralištem na Rabu. Uz ostalo, Mario Šoštarić ponovo je imenovan ravnateljem Gradske knjižnice i čitaonice "Metel Ožegović".