16. ožujak 2020. | Autor: ddretar

Priopćenje Stožera CZ-a Grada Varaždina o radu ugostiteljskih objekata

Stožer civilne zaštite Grada Varaždina nije donio odluku o zatvaranju ugostiteljskih objekata te objekata uslužne djelatnosti. 

I dalje ostaju na snazi preporuke za sprječavanje širenja virusom COVID-19 koje je Gradski stožer CZ-a donio u subotu 14. ožujka 2020.  U suradnji sa Cehom ugostitelja i obrtničkom komorom donijet će se nove preporuke za rad ugostiteljskih i uslužnih objekata u Varaždinu ukoliko se za to ukaže potreba.

Pozivamo sve da prate objave Stožera civilne zaštite Grada Varaždina koje će se objavljivati na službenim web-stranicama Grada Varaždina  www.varazdin.hr

 

Načelnik stožera Civilne zaštite

Grada Varaždina

Zlatan Avar