19. ožujak 2020. | Autor: ddretar

ODLUKA o mjerama za sprječavanje širenja koronavirusa COVID-19 na području Grada Varaždina

Na temelju članka 21. i 22. a) Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 82/15, 118/18 i 31/20) i Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerema oraničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1 od 19. ožujka 2020. godine), Stožer civilne zaštite Grada Varaždina, u svom užem sastavu dana 19. ožujka 2020. godine gradonačelnik Grada Varaždina, donosi:

 

ODLUKU o mjerama za sprječavanje širenja koronavirusa COVID-19 na području Grada Varaždina

Stožer civilne zaštite Grada Varaždina radi sprječavanja širenja koronavirusa COVID-19 donosi mjere:

  • utvrđuje se obaveza pridržavanja osobne higijene svih građana i socijalnog distanciranja svih građana u zatvorenom prostru barem 2 metra, a na javnom prostoru barem 1 metar,
  • otkazuju se sva javna događanja i okupljanja,
  • obustavlja se rad za sve uslužne djelatnosti koje nisu od iznimne važnosti za građane poput sauna, bazena, kina, kazališta...,
  • obustavlja se rad ugostiteljskih objekata svih kategorija osim onih s dostavama hrane i pučkih kuhinja,
  • obustavlja se i rad teretana, fitness centara, frizera, brijača održavanje izložbi, plesnih škola, revija, sajmova, ali i vjerskih okupljanja,
  • obustavlja se rad svih trgovina osim onih koje prodaju prehrambene i higijenske artikle, ljekarne, tržnice, benzinske crpke, kiosci, pekarnice, specijalizirane trgovine za prodaju dječje opreme, trgovine za prodaju hrane za životinje.

Obaveza je odgovornih osoba u objektima koje će raditi da se osigura što veća udaljenost radnika i socijalne distanciranosti, redovito provjetravanje prostora, osiguravanje punktova s dezinfekcijskim sredstvima.

Poslodavci moraju organizirati rad od kuće i otkazati službena putovanja u inozemstvo.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja za razdoblje na razdoblje od 30 dana i podložna je izmjenama i dopunama sukladno uputama i odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i ostalih nadležnih institucija.

 

Načelnik
Stožera civilne zaštite Grada Varaždina
Zlatan Avar, v.r.

 

Odluka o mjerama za sprječavanje širenja koronavirusa COVID-19 na području Grada Varaždina