27. rujan 2017. | Autor: [email protected]

Korisnicima dimnjačarskih usluga na području Grada Varaždina

Od 2. listopada 2017. godine ovlašteni koncesionari za obavljanje dimnjačarskih usluga na području Grada Varaždina su zajednici ponuditelja DIMAX j.d.o.o. i CAMINUS j.d.o.o.

Naime, Grad Varaždin je proveo postupak dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždina, a nakon provedenog postupka odabrani su ovlašteni koncesionari, zajednica ponuditelja, koji će obavljati dimnjačarske usluge na području Grada koje je podijeljeno na šest zona kako slijedi:

  • područje 1. , 2. i 6. - DIMAX j.d.o.o. , Miroslava Krleže 1/2 te im se možete obratiti za redovne usluge čišćenja i narudžbe na telefon 042/350-739, svaki radnim danom od 7:00 do 15:00 sati, a za sve ostale upite na mob. 099/720-1280 ili e-mail:[email protected];
  • područje 3., 4. i 5. - CAMINUS j.d.o.o., J. Jurkovića 5 te im se možete obratiti na mob. 091/765-8243, 091/202-8009, ili telefon 042/330-002.

Plan dimnjačarskih područja za područje Grada Varaždina