12. srpanj 2023. | Autor: Maja Hrešć

Korak dalje do novog dječjeg vrtića u Hrašćici

Grad Varaždin objavio je otvoreni postupak javne nabave za izgradnju dječjeg vrtića u Hrašćici.

Vrijednost nabave u iznosu od 752.000,00 eura bez PDV-a odnosno 940.000,00 eura s PDV-om, javni naručitelj Grad Varaždin objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN RH) 11. srpnja 2023. godine, s rokom za dostavu ponuda 1. kolovoza 2023. godine.

„Iako se cijeli postupak nažalost odužio radi rušenja proračuna i provođenja izbora, izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici ide dalje i iznimno me veseli što će šezdesetak naših mališana već iduće godine moći pohađati novi vrtić u svom naselju. Znam da su mještani Hrašćice ovo čekali nekoliko desetljeća i sada ćemo to konačno realizirati. Samim time smanjit ćemo gužve za upise u gradske vrtiće u drugim dijelovima grada. Također, na aktualni poziv ministarstva pripremamo prijavu za dogradnju dječjeg vrtića u Gortanovoj čime bi u potpunosti riješili problem s nedostatkom kapaciteta.“ – rekao je gradonačelnik dr. sc. Neven Bosilj.

Nabava se sufinancira sredstvima prema Pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO), broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost NPOO.C3.1.R1-I1.01.0130, od 23. lipnja 2022.godine.