15. prosinac 2022. | Autor: Maja Hrešć

Koordinacijsko vijeće dalo pozitivno mišljenje za Nacrt SRUP-a

U multimedijalnoj dvorani u palači Herzer u utorak je održana 4. sjednica Koordinacijskog vijeća urbanog područja Varaždin na kojoj je predstavljen Nacrt Strategije razvoja urbanog područja (SRUP) Varaždin i Nacrt Akcijskog plana SRUP-a.

Sjednici su prisustvovali gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj te predstavnici gradova i općina koje su u obuhvatu Urbanog područja Varaždin.

Odluku o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Varaždin donijelo je Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 10. prosinca 2021. godine.

Nacrt Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje 2021. – 2027. izrađen je za geografsko područje obuhvata 15 jedinica lokalne samouprave; gradova Varaždin, Ludbreg, Novi Marof i Varaždinske Toplice te općina Beretinec, Gornji Kneginec, Jalžabet, Martijanec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica.

Strategija je izrađena za potrebe provedbe Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) u okviru mehanizma Europske unije za razdoblje 2021. - 2027. godine te služi kao multisektorski okvir, kojim se planira razvoj urbanog područja kao cjeline, unutar jasno definiranog vremenskog razdoblja u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije.

Nakon prezentacije Nacrta Strategije tijekom koje su predstavljeni strateški projekti Urbanog područja Varaždin te kratke rasprave, Koordinacijsko vijeće Urbanog područja Varaždin dalo je pozitivno mišljenje na Nacrt. Pozitivno mišljenje Koordinacijskog vijeća preduvjet je za uspješnu prijavu na Poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za utvrđivanje ispunjenosti preduvjeta za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027. koji je najavljen za 15. prosinca 2022. godine na web stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Svrha Poziva je donošenje Odluke, kojom se utvrđuju urbana područja u kojima će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Nakon donošenja Odluke ministrice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataše Tramišak o prihvaćanju Nacrta SRUP-a, uslijedit će potpisivanje Sporazuma o provedbi ITU mehanizma, koji se sklapa između svakog grada koji je Odlukom ministrice utvrđen ITU područjem.

Više o ITU mehanizmu u Urbanom području Varaždin može se pročitati na linku: https://varazdin.hr/itu-mehanizam/