12. svibanj 2023. | Autor: Maja Hrešć

Konstituirano Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Varaždina

U palači Patačić u četvrtak je održana konstituirajuća sjednica Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Varaždina.

Sjednicu je otvorila privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Anica Mušanović, a konstituiranje je vodila Jagoda Kralj Novak koja je na nedavno održanim izborima za članove vijeća osvojila najveći broj glasova.  

Tajnim glasovanjem, članovi Vijeća su za predsjednicu Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Varaždina jednoglasno izabrali Ružu Jelovac, a za zamjenicu predsjednice Natašu Ilić.

Gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj čestita im na konstituiranju, želi uspješan rad u idućem mandatu, pozdravljajući daljnju suradnju s Vijećem u novim zajedničkim projektima te ističe kako će im Gradska uprava Grada Varaždina biti pomoć i podrška.