06. lipanj 2019. | Autor: ddretar

Konstituirano Vijeće srpske nacionalne manjine

U četvrtak je u Gradskoj vijećnici Grada Varaždina održana konstituirajuća sjednica Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Varaždina. 

Sjednicom je predsjedao Mile Sekulić koji je na nedavno održanim izborima za članove vijeća osvojio najveći broj glasova. Po izboru članova svih zakonom propisanih tijela neophodnih za pravovaljan rad konstituirajuće sjednice, tajnim glasovanjem  članovi vijeća jednoglasno su odlučili da će dužnost predsjednika vijeća obnašati Mile Sekulić, dok će njegova zamjenica biti Jagoda Kralj Novak. U ime Grada Varaždina na izboru je čestitala zamjenica gradonačelnika Sandra Malenica. Izrazila je spremnost Grada Varaždina za nastavak dosadašnje uspješne suradnje između vijeća i gradske uprave. Pozvala je članove vijeća da otvoreno iznose svoje ideje za jačanje suradnje, povezivanja i nove projekte te poželjela uspješan rad u slijedećem mandatu od četiri godine.