09. travanj 2015.

Konstituirano Kulturno vijeće Grada Varaždina

Kulturno vijeće

9.4.2015. - U Salonu Gradske vijećnice održana je prva sjednica Kulturnog vijeća Grada Varaždina čije je članove potvrdilo Gradsko vijeće na sjednici održanoj 12. ožujka., a sjednici su nazočili gradonačelnik Goran Habuš, predsjednik Gradskog vijeća Josip Hehet i pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Danijela Vusić. Djelokrug Vijeća je područje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u Gradu Varaždinu, a osnovano je radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, zbog sudjelovanja u predlaganju godišnjih programa javnih potreba u kulturi za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Varaždina, te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost. Vijeće, za čijeg je predsjednika izabran Davor Bobić,  također pruža stručnu pomoć i mišljenje gradonačelniku pri utvrđivanju i izvršavanju dugoročnih i godišnjih programa javnih potreba u kulturi od interesa za Grad Varaždin, a sastavljeno je od sedam članova: Davor Bobić– za područje glazbe i glazbeno – scenske umjetnosti; Ksenija Krčar– za područje dramske i plesne umjetnosti te izvedbene umjetnosti; Miroslav Klemm– za područje knjižne, nakladničke i knjižarske djelatnosti; Hrvoje Selec– za područje vizualne umjetnosti; Pjerino Hrvačanin– za područje kulturno – umjetničkog amaterizma; Blaženka Šoić– za područje inovativne umjetničke i kulturne prakse; Dragutin Hainš– za područje međunarodne kulturne suradnje. Gradonačelnik je ovom prigodom izjavio kako je izuzetno zadovoljan odabranim kandidatima koji su već na prvoj sjednici postavili visoke ciljeve i kako će svakako biti jedan od nosioca Strategije razvoja Grada Varaždina 2015-2020 god., a dat će sigurno i veliki doprinos kandidaturi Varaždina za Europsku prijestolnicu kulture.