21. studeni 2016. | Autor: [email protected]

Konstituiran stožer civilne zaštite Grada Varaždina

Dana 17. studenog 2016. godine održana je konstituirajuća sjednica Stožera civilne zaštite Grada Varaždina u Gradskoj vijećnici Grada Varaždina.

Na sjednici  članovi Stožera informirani su o svojim obavezama i zadaćama sukladno novom  Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15), te Pravilniku o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“broj 37/16)  te se raspravljalo o nacrtu Poslovnika o radu stožera civilne zaštite Grada Varaždina i ostalim pitanjima koja su vezana uz sustav civilne zaštite.

Gradonačelnik Grada Varaždina je dana 04. listopada 2016. godine imenovao Stožera civilne zaštite Grada Varaždina sukladno navedenom zakonu i pravilniku. Stožer civilne zaštite Grada Varaždina sastoji od 15 članova. Za načelnika Stožera imenovan je zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina Vjeran Radelić.

Stožer civilne zaštite Grada Varaždina obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti  i predlaže donošenje odluka o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Način rada Stožera uređuje se Poslovnikom o radu.