21. svibanj 2019. | Autor: ddretar

Konstituirajuće sjednice vijeća mjesnih odbora

Nakon održanih izbora, u tijeku je održavanje konstituirajućih sjednica vijeća mjesnih odbora po slijedećem rasporedu. 

Na temelju provedenih izbora za vijeća mjesnih odbora održanih 5. svibnja 2019. godine, sazivam konstituirajuće sjednice vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina, kako slijedi:

 

za 1. mjesni odbor "Centar" Varaždin dana 20. 5. 2019. godine u 19:00 sati, u prostorijama Mjesnog odbora, Stepinčeva 1, Varaždin

za 2. mjesni odbor Varaždin dana 28. 5. 2019. godine u 18:00 sati, u prostorijama Mjesnog odbora, Trg  kralja Petra Svačića 2, Varaždin

za 3. mjesni odbor Varaždin dana 28. 5. 2019. godine u 18:30 sati, u prostorijama Mjesnog odbora, Zagrebačka 17, Varaždin

za 4. mjesni odbor Varaždin dana 28. 5. 2019. godine u 19:00 sati, u prostorijama Mjesnog odbora, Trakošćanska 24, Varaždin,

za 5. mjesni odbor Varaždin dana 28. 5. 2019. godine u 19:30 sati, u prostorijama Mjesnog odbora, Šterova 24, Varaždin

za 6. mjesni odbor "Banfica" Varaždin dana 28. 5. 2019. godine u 17:30 sati, u prostorijama Mjesnog odbora, Dravska 7B, Varaždin

za 7. mjesni odbor Varaždin "Biškupec" dana 20. 5. 2019. godine u 19:00 sati, u prostorijama Mjesnog odbora u Društvenom domu, M. Kolarića 23, Varaždin

za Mjesni odbor Hrašćica dana 17. 5. 2019. godine u 18:00 sati, u prostorijama Mjesnog odbora u Društvenom domu, R. Boškovića 11, Hrašćica

za mjesni odbor Gojanec dana 23. 5. 2019. godine u 18:00 sati, u prostorijama Mjesnog odbora, Plitvička 1, Gojanec

za Mjesni odbor Jalkovec dana 20. 5. 2019. godine u 18:30 sati, u prostorijama Mjesnog odbora u Društvenom domu, B. Radić 99, Jalkovec

za Mjesni odbor Poljana Biškupečka dana 17. 5. 2019. godine u 18:00 sati, u prostorijama Mjesnog odbora u Društvenom domu, Varaždinska 56, Poljana Biškupečka

za Mjesni odbor Črnec Biškupečki dana 20. 5. 2019. godine u 18:30 sati, u prostorijama Mjesnog odbora u Društvenom domu, Črnec 137, Črnec Biškupečki

za Mjesni odbor Kućan Marof dana 20. 5. 2019. godine u 18:00 sati, u prostorijama Mjesnog odbora u Društvenom  domu, Marofska 2a, Kućan Marof

za Mjesni odbor Gornji Kućan dana 20. 5. 2019. godine u 17:30 sati, u prostorijama Mjesnog odbora u Vatrogasnom  domu, Varaždinska 171, Gornji Kućan

za Mjesni odbor Donji Kućan dana 20. 5. 2019. godine u 17:00 sati, u prostorijama Mjesnog odbora u Vatrogasnom  domu, Varaždinska 111, Donji Kućan

za Mjesni odbor Zbelava dana 17. 5. 2019. godine u 17:00 sati, u prostorijama Mjesnog odbora u Društvenom domu,Varaždinska 119, Zbelava.