09. studeni 2018. | Autor: Maja Hrešć

KINO ZA SVE: Senzorne projekcije za djecu s teškoćama u razvoju u kinu Gaj

Pod sloganom "KINO ZA SVE I DOSTUPNO SVIMA", u varaždinskom kinu Gaj, 15. studenog 2018. u 10 h i 20. prosinca 2018. u 10 h, prikazivat će se senzorne projekcije za djecu s teškoćama u razvoju i to animirani Snoopy i Charlie Brown: Peanuts film.

Film za senzornu projekciju pomno je biran kako bi ga mogla pratiti djeca sa senzornim poteškoćama, što znači da će svjetla biti prigušena, a ne ugašena, da će zvuk biti tiši u odnosu na onaj na koji smo navikli u kinima, a djeca mogu šetati, kretati se, donijeti svoju omiljenu igračku ili dekicu, grickalice i sok, doći u pratnji roditelja, nastavnika, prijatelja, baka, djedova.

Inkluzivne projekcije namijenjene su djeci s teškoćama u razvoju, posebno onima s poteškoćama senzorne integracije. Djeca sa senzornim poteškoćama mogu imati teškoće uzrokovane preosjetljivošću na jake boje, svijetlo, bljeskanje, uzorke i kontraste, nagle glasne zvukove, mnogo vizualnih i auditivnih podražaja istovremeno. Sukladno tome, animirani filmovi koji su odabrani da sudjeluju u ovom projektu, senzorno su prihvatljivi u auditivnom i vizualnom smislu djeci sa senzornim poteškoćama. Također je izuzetno važna radnja i pouka koju nosi film, da bude poticajna u osvješćivanju temeljnih ljudskih vrijednosti. U prijevodu – nije svaki film pogodan za senzornu projekciju.

Koncept senzornih projekcija pokrenule su još 2016. godine Sandra Malenica, zamjenica gradonačelnika Grada Varaždina i prof. kroatistike i komparativne književnosti, i Eva Brlek, stručnjakinja u području edukacijske rehabilitacije i psihoterapije. Projekt senzornih projekcija prepoznali su Hrvatski audiovizualni centar i Hrvatski filmski savez u čijem su kinu Tuškanac projekcije prvi puta i održane, te se održavaju i ovaj mjesec.

Ideja je da se barem jednom mjesečno diljem Hrvatske prikazuje animirani film prilagođen djeci sa senzornim poteškoćama s ciljem što uspješnije integracije i inkluzije djece s teškoćama u razvoju u lokalnu zajednicu i nastojanjima da sva djeca imaju jednake prilike u svemu pa tako i u odlascima u kino i uživanju u filmovima.

Senzorne projekcije prenose izuzetno važnu društvenu poruku, koja se ne odnosi samo na gledanje filma u kinu, već i na stvaranje zajedništva među djecom, poticanje tolerancije i prihvaćanja različitosti te širenje pozitivnih društvenih vrijednosti. Na senzornim projekcijama djeca su na prvom mjestu i njihove potrebe moraju biti zadovoljene. Ruše se sve predrasude i stereotipi, različitost se percipira kao bogatstvo, a uči se na spontani način kroz zajedništvo, od najranije dobi. Upravo djeca koja su od najranije dobi uključena u takve aktivnosti u lokalnoj zajednici, kasnije postaju pojedinci koji su tolerantniji te socijalno i emocionalno zrelije ličnosti.