31. listopad 2023. | Autor: dd

Kamere vrebaju, a cijene prekršaja paprene

Grad Varaždin odlučio je stati na kraj neodgovornim građanima koji odbacuju otpad u okoliš. Na nekoliko lokacija u gradu gdje su se stvarale divlje deponije, postavljene su nadzorne kamere.

Kako nalaže zakon, mjesta koja se nadziru na taj način propisno su označena. Kamere bežičnim putem prosljeđuju podatke Komunalnom redarstvu Grada Varaždina koje temeljem dobivenih podataka može reagirati i prekršiteljima izreći novčane kazne.

U popularnoj „šumici“ između varaždinskog groblja i Vodovodne ulice ovih je dana uklonjena poveća ilegalna deponija smeća, a postavljena kamera garancija je da tamo više neće biti moguće neodgovorno odbaciti otpad.

Komunalno redarstvo je ovih dana izreklo novčanu kaznu za takav prekršaj, propisanu Zakonom o gospodarenju otpadom, a visina kazne je, blago rečeno, paprena. Naime, prekršitelj za kojeg je utvrđeno da je odbacio otpad na tom mjestu platit će 1500 eura kazne. Kako se ističe u Gradu Varaždinu, cilj te i takvih mjera je odvraćanje pojedinih građana od neodgovornog ponašanja i sprječavanje onečišćenja okoliša u našem Gradu.