12. srpanj 2021. | Autor: Maja Hrešć

Kako bi olakšali roditeljima - osigurane radne bilježnice, kutije za tehnički i Atlas za sve učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Varaždina

Grad Varaždin je 2014. godine započeo s financiranjem udžbenika i radnih bilježnica za sve obvezne predmete za sve učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Varaždina.

Kako se od 2019. godine udžbenici financiraju sredstvima državnog proračuna, Grad Varaždin je nastavio s financiranjem drugih obrazovnih materijala za sve obvezne predmete (osim izbornih predmeta) za sve učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području grada Varaždina.

U taj dio financiranja uključene su i kutije za tehnički odgoj kao i geografski atlas za učenike 5. razreda koji je onda u upotrebi do kraja 8. razreda.

Odluku o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala svaka osnovna škola donosi i objavljuje na svojim mrežnim stranicama sukladno kako je navedeno u članku 16. stavku 8. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ 116/18).

Za tu svrhu je u Proračunu Grada Varaždina za 2021. godinu osigurano 1.253.000,00 kuna.