17. prosinac 2015. | Autor: [email protected]

Još jedna uspješna pravna klinika

Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu

U Gradskoj vijećnici danas je održan treći krug projekta „Vanjske klinike“ Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu. I ovaj put građanima Varaždina pružena je besplatna pravna pomoć studenata završnih godina Pravnog fakulteta u Zagrebu u vidu besplatnih stručnih savjeta, mišljenja i uputa na konkretne pravne slučajeve. Građani su i ovoga puta pokazali veliki interes za ovakav oblik suradnje Grada i Pravnog fakulteta. Slijedeći termin, od osam najavljenih, je u četvrtak 14. siječnja 2016. godine u vremenu od 10 do 14 sati. Svi zainteresirani građani, obvezni su najaviti svoj dolazak na broj telefona 042/ 402 – 521 te ponijeti sa sobom kopiju osobne iskaznice i kopiju dokumentacije slučaja u vezi kojeg dolaze.