08. ožujak 2021. | Autor: ddretar

Javno izlaganje prostornog plana uređenja

U utorak, 9. ožujka 2021. godine u 14 sati u dvorani Gradskog vijeća Grada Varaždina bit će održano javno izlaganje Prostornog plana i uređenja Grada Varaždina.

Riječ je zapravo o javnom izlaganju Prijedloga II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Varaždina ( PPUG-a ) u sklopu Javne rasprave koja je objavljena na https://varazdin.hr/javne-rasprave/ i https://varazdin.hr/prostorni-planovi-i-karte-tijeku-izrade-i-donosenja/.

 

Svi zainteresirani koji će doći na izlaganje moraju se pridržavati mjera u skladu sa odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te općih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19.