05. studeni 2013.

Javni uvid u studiju o dogradnji sustava odvodnje u Zbelavi

dogradnja

05.11.2013.-Od danas traje javni uvid  u Studiju Glavne procjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Dogradnja sustava odvodnje naselja Trnovec i Zbelava. Svi zainteresirani mogu Studiju pogledati do 19. Studenog u Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije, 2. kat, soba 202, radnim danom od 8 do 14 sati. Sažetak Studije bit će objavljen na internetskim stranicama Varaždinske županije, a cjeloviti primjerak moći će se pogledati i u Društvenom domu u Zbelavi, Varaždinska 119. Tijekom javnog uvida zainteresirana javnost  svoje prijedloge i primjedbe može upisati u knjige primjedbi koje se nalaze uz dokumentaciju Studije.
Javno izlaganje održat će se 14. studenog u 10 sati u Skupštinskoj dvorani Varaždinske županije na Franjevačkom trgu, u nazočnosti predstavnika tvrtke Varkom d.d. kao investitora i izrađivača Studije, tvrtke SPP d.o.o.

Studiju možete pogledati na: http://www.varazdinska-zupanija.hr/index.php/informacije/4689-obavijest-o-provoenju-javnog-uvida-u-postupku-glavne-ocjene-zahvata-za-ekoloku-mreu-za-zahvat-qdogradnja-sustava-odvodnje-naselja-trnovec-i-zbelavaq-na-podruju-naselja-zbelava-u-gradu-varadinu-nositelja-zahvata-varkom-dd-varadin.html