05. ožujak 2015.

Javni uvid u okolišnu dozvolu mbo postrojenja

rec.pn

5.3.2015.- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je Odluku o upućivanju Nacrta okolišne dozvole za mehaničko-biološku obradu otpada Varaždin, operatera  C.I.O.S. MBO d.o.o., Cehovska ulica 44/m, Varaždin, na javni uvid. Provest će se objavljivanjem Nacrta okolišne dozvole na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode  u trajanju od 15 dana i to od  9.3.2015. do 23.3.2015. godine. Javnost i zainteresirana javnost ima pravo dostaviti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe tijelu koje provodi javni uvid - Varaždinskoj županiji, Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, Varaždin ili tijelu koje provodi postupak izdavanja okolišne dozvole - Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, Zagreb. Primjedbe se zaprimaju najkasnije 8 dana od završetka javne objave na internetskim stranicama odnosno do 30.3.2015. godine. Ova informacija objavljena je i na internetskim stranicama i oglasnim pločama Varaždinske županije i Grada Varaždina.