11. rujan 2013.

Javni poziv za sufinanciranje programa humanitarnih i socijalnih udruga u Varaždinu

social-service

11.09.2013.-Grad Varaždin raspisao je Javni poziv za prijavu programa humanitarnih i socijalnih udruga radi ostvarivanja prava na potporu iz gradskog proračuna za 2014. godinu. Pravo prijave programa imaju udruge koje provode programe na području grada Varaždina s ciljevima promicanja zajedničkih humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih i drugih interesa i ciljeva te njihovog uvjerenja bez stjecanja dobiti, koje su članice državnih organizacija i udruge međunarodnih organizacija te udruge iz Domovinskog rata koje okupljaju hrvatske branitelje s područja grada Varaždina gdje i obavljaju svoju djelatnost. Rok za podnošenje prijava je 15. listopada ove godine, a Javni poziv i obrasci mogu se pronaći na:http://www.varazdin.hr/natjecaji