24. ožujak 2018.

Javni poziv za programe i projekte udruga

Projekti i programi udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje mladih, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva i kulture od javnih potreba za Grad Varaždin u 2018. godini od ove godine prijavljivat će online. Time su olakšane prijave, smanjena je papirologija i administracija, dok je sama administrativna provjera također olakšana - što će ubrzati sam postupak dodjele i ocjenivanja.

Također udruge koje rade više projekata više neće trebati svaki projekt prijavljivati zasebno, već će moći niz projekata povezati u “program”. Sustav online prijava omogućava uz lakše ocjenjivanje i lakše statističko praćenje raspodjele novaca.

Dodatne promjene doživio je poziv za područje kulture koji od ove godine omogućava prijavu i samostalnim umjetnicima koji ostvaruju prava sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (Prava samostalnih umjetnika). Prioriteti unutar kojih se dodjeljuju sredstva složena su prema važećim strategijama, a za područje kulture prema nedavno na Gradskom vijeću prihvaćenoj Strategiji razvoja kulture Grada Varaždina.

Sredstva za provedbu ovog  poziva osigurana su u Proračunu grada Varaždina za 2018. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/17 i 1/18) u ukupnom iznosu od  1.330.000,00 kuna, a raspoređeno prema područjima kako slijedi:

 

1. mladi – 20.000,00 kn

2. odgoj i obrazovanje – 80.000,00 kn

3. socijalna skrb i zdravstvo – 600.000,00 kn

4. kultura – 630.000,00 kn

 

Udruge se mogu prijaviti samo na jedno područje, tj. samo na jedan prioritet:

 

PROGRAMI I AKTIVNOSTI ZA MLADE 

 • aktivno sudjelovanje mladih u društvu 
 • organizirano provođenje slobodnog vremena mladih

 

PODRUČJE ODGOJA I OBRAZOVANJA

 • koordinacija akcije „Grad Varaždina-prijatelj djece“, program rada Dječjih foruma osnovnih škola Grada Varaždina, program rada Dječjeg gradskog vijeća
 • ukupan iznos za navedeno područje projekti/programi koji doprinose upoznavanju djece predškolske dobi i učenika osnovnih škola Grada Varaždina sa zdravom prehranom te projekti/programi koji doprinose   razvitku građanskog odgoja kod učenika osnovnih škola Grada Varaždina - ukupan iznos za navedeno područje

 

POTPORA UDRUGAMA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU

 • Skrb o starijim osobama i umirovljenicima - jačanje kapaciteta udruga koje se isključivo bave starijim osobama i umirovljenicima kroz  organiziranje zdravstvenih, obrazovnih i socijalnih aktivnosti za stariju populaciju
 • Jačanje kapaciteta za rad udruga osoba s invaliditetom i djecom s teškoćama u razvoju – jačanje kapaciteta udruga koji se isključivo bave osobama s invaliditetom  provode aktivnosti i programe koji su usmjereni na zadovoljenje potreba osoba s invaliditetom sukladno Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.
 • Jačanje kapaciteta za rad udruga proizašlih iz Domovinskog rata i II. svjetskog rata - programi i projekti koji doprinose očuvanju digniteta Domovinskog rata, obilježavanje važnijih datuma iz Domovinskog rata, edukativni programi o Domovinskom ratu, resocijalizacija braniteljske populacije.
 • Zaštita i prevencija zdravlja - programi i projekti koji su usmjereni na edukaciju građanstva, prevenciju  bolesti, zdravstvene akcije u kojima sudjeluje velik broj stanovništva, predavanja za stanovništva
 • Socijalno-humanitarni programi i projekti koji doprinose smanjenju isključivosti marginalnih skupina - programi koji ublažavaju siromaštvo,  programi za smanjenje isključivosti udomljene djece, samohrane roditelje, višečlane obitelji, nezaposlene, ovisnike i sl.
 • ukupan iznos za navedeno područje

 

SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI 

 • potpora samostalnim umjetnicima
 • likovna i vizualna umjetnost i kultura
 • multimedija, dizajn i primjenjene umjetnosti
 • filmska kultura i audiovizualna djelatnost
 • izvedbene glazbene, kazališne i plesne umjetnosti
 • inovativne, suvremene i intermedijske umjetničke prakse
 • programi poticanja i njegovanja kulturne baštine, tradicijske i barokne kulture
 • književna, knjižnična i nakladnička djelatnost


Cilj poziva je ojačati civilno društvo i javne potrebe u spomenutim područjima, a otvoren je do 20. travnja 2018. godine, a pitanja se mogu postavljati na [email protected].

 

JAVNI POZIV