03. srpanj 2015.

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU DIONICA VARAŽDINSKIH VIJESTI D.D.

Varaždinske vijesti image Varazdinske_Vijesti_0_0_468X10000

Grad Varaždin poziva zainteresirane investitore da iskažu svoj interes dostavom pisma namjere za kupnju u paketu ili pojedinačno 2.090 dionica, odnosno 21,60% temeljnog kapitala dioničkog društva Varaždinske vijesti. Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa: 1. rujna 2015. godine do 15,00 sati.

Upozoravaju se zainteresirani kupci da je iskazivanje interesa indikativno i da ne obvezuje na kupnju, odnosno prodaju predmetnih dionica. Odluku o početnoj cijeni, uvjetima i načinu prodaje, Grad Varaždin će donijeti nakon što prikupi pisma namjere. Pisani poziv za prikupljanje ponuda, sa svim podacima o načinu i uvjetima prodaje, dostaviti će se samo onim investitorima koji su u gore naznačenom roku dostavili pisma namjere za kupnju.

Tekst Javnog poziva nalazi se ovdje!