05. listopad 2015.

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje

strucno-osposobljavanje image Strucni-ispit

Gradonačelnik Grada Varaždina objavljuje danas, 5. listopada 2015. godine, Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Varaždina u 2015. godini.  Javni poziv se objavljuje na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), članka 63. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 5/09, 1/12 i 4/14-pročišćeni tekst) i Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Varaždina za 2015. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 8/15). Stručno osposobljavanje trajat će 12 mjeseci s punim radnim vremenom.

Cijeli tekst Javnog poziva pročitajte OVDJE. Javni poziv objavljen je i na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno do utorka 13. listopada 2015. godine, a prijave se podnose predajom pošti (preporučeno) ili neposredno u pisarnicu Grada – Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, s naznakom: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - navesti redni broj/brojeve radnih mjesta za koje se podnosi prijava.