23. kolovoz 2023. | Autor: Maja Hrešć

Javni poziv za sufinanciranje programa i aktivnosti trgovačkih društava i obrta, organizatora gospodarsko - turističkih manifestacija na području Grada Varaždina u 2023. godini

Grad Varaždin raspisao je Javni poziv za sufinanciranje programa i aktivnosti trgovačkih društava i obrta, organizatora gospodarsko - turističkih manifestacija na području Grada Varaždina u 2023. godini.

Javni poziv se raspisuje u svrhu dodjele bespovratnih financijskih sredstava za trgovačka društava i obrte, organizatore gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina od lokalnog, nacionalnog i/ili međunarodnog značaja koji svojim aktivnostima doprinose razvoju gospodarstva i turizma na području Grada Varaždina.

Javni poziv sa svim potrebnim obrascima objavljen je na službenoj mrežnoj stranici Grada Varaždina www.varazdin.hr, a prijavitelji se na isti mogu javiti od 22. kolovoza do 29. rujna 2023. godine do 12.00 sati.  

Tekst Javnog poziva sa svim potrebnim obrascima dostupan je na linku https://varazdin.hr/javni-pozivi/javni-poziv-sufinanciranje-programa-i-aktivnosti-trgovackih-drustava-i-obrta-organizatora-gospodarsk-10632/