15. travanj 2020. | Autor: ddretar

Javni poziv za prijavu štete od mraza

Grad Varaždin je  danas, u srijedu 15. travnja, na svojim službenim  internetskim stranicama objavio javni poziv građanima  za prijavu šteta prouzrokovanih nedavnim mrazom.

Prirodna nepogoda od mraza proglašena odlukom župana Varaždinske županije za područje Varaždinske županije, zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih mrazom i niskim temperaturama kojima su nanijete velike materijalne štete na poljoprivredi, trajnim nasadima, vinogradima te na pojedinim povrtlarskim i ratarskim kulturama u periodu od 2. do 8. travnja ove godine.

Štete građani mogu prijaviti slijedećih tjedan dana, dakle do 15 sati u srijedu  22. travnja putem e-pošte na adresu [email protected]. Iznimno, šteta se može prijaviti osobno ili slanjem pošte na adresu Grad Varaždin, za prijavu štete-mraz, Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin.

Svi potrebni obrasci i upute za prijavu štete nalaze se na službenoj stranici Grada Varaždina, link:

https://varazdin.hr/javni-pozivi/javni-poziv-prijavu-steta-od-prirodne-nepogode-od-mraza-podrucje-grada-varazdina-8280/

Šteta se prijavljuje se putem Obrasca PN – Prijava štete od prirodne nepogode. Uz Obrazac PN – obavezno je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

ispunjeni obrazac Izjave (u prilogu Javnog poziva)

presliku posjedovnog lista za prijavljenu oštećenu imovinu,

presliku OPG Upisnika,

presliku kartice računa na koji će se izvršiti isplata pomoći  u slučaju odobravanja.

 

Odgovori na upite u vezi prijava štete mogu se dobiti radnim danom od 11,00 do 13,00 sati na telefone: 042/201-442, 042/402-523, 042/629-595.