22. siječanj 2024. | Autor: dd

Javni poziv kandidatima za predsjednika Etičkog odbora i članove Vijeća časti

Na službenim web stranicama Grada Varaždina otvoren je Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora i članove Vijeća časti za provedbu kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća.

Javni poziv je otvoren do 31. siječnja, a potrebni obrasci, izjava kao i tekst javnog poziva mogu se naći na poveznici:

 https://varazdin.hr/javni-pozivi/javni-poziv-predlaganje-kandidata-imenovanje-predsjednika-etickog-odbora-i-clanove-vijeca-casti-prov-10922/

I dok je predviđeno da četvero članova Etičkog odbora budu članovi Gradskog vijeća, po dva iz pozicije i opozicije, za predsjednika Etičkog odbora imenovat će se osoba nedvojbenog javnog ugleda u lokalnoj zajednici.

Vijeće časti je tijelo koje nadzire provedbu Kodeksa ponašanja u drugom stupnju te odlučuje u drugom stupnju o odlukama Gradskog vijeća o povredama Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća. Vijeće časti ima tri člana koje imenuje Gradsko vijeće Grada Varaždina. Članovi Vijeća časti imenuju se iz redova osoba nedvojbenog javnog ugleda u lokalnoj zajednici. Članovi Vijeća časti ne mogu biti nositelji političke dužnosti, niti članovi političke stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću.  Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i članova Vijeća časti traje do isteka mandata članova Gradskog vijeća.

Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća časti imaju pravo na naknadu za rad sukladno posebnoj odluci kojom se regulira visina naknade za rad članova

radnih tijela Gradskog vijeća.

 

Ilustracija: Vector Stock free vectors