05. listopad 2021. | Autor: Maja Hrešć

Javni poziv za besplatnu edukaciju iz poduzetništva

Pučko otvoreno učilište Varaždin objavilo je poziv za besplatnu edukaciju iz poduzetništva za 15 kandidata s područja Grada Varaždina i šire okolice.

KANDIDATI ZA PRIJAVU:

– poduzetnici/ce koji posluju najmanje 3 godine

– poduzetnici/ce koji su spremni na transformaciju, odnosno unaprjeđenje poslovanja

ROK ZA PRIJAVU:

ponedjeljak, 25.10.2021. do 24h

Kandidati u užem odabiru pristupit će intervjuu.

Detaljan program edukacije, popis predavača dostupan je na linku: https://azp.hr/wp-content/uploads/2021/09/Akademija-za-poduzetnistvo-4_0_e_brosura.pdf

Prijavite se putem obrasca https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqsKAKbgqm9cAq2bblku6UcWu2vZsAePC_IfVN-O0C1m_9nQ/viewform

POČETAK EDUKACIJE:

08. studenog 2021.

(2x tjedno, u poslijepodnevnim i večernjim satima)

150 nastavnih sati;

IX modula

Svi predavači su poduzetnici, a sadržaj predavanja je prilagođen odabranoj grupi polaznika.

Grad Varaždin i POU Varaždin za poduzetnice i poduzetnike!

Akademija za poduzetništvo – Vaš pr(A)vi potez!