16. svibanj 2022.

Javni natječaj za odabir kandidata za člana Uprave - direktora trgovačkog društva Tehnološki park Varaždin d.o.o. - 1 (jedan) izvršitelj na razdoblje od 4 godine