20. srpanj 2017.

Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za organizaciju gospodarsko-turističkih manifestacija u 2017. godini

Do 18. kolovoza 2017. godine otvoren je Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za organizaciju gospodarsko-turističkih manifestacija u 2017. godini.

Pravo na potpore imaju udruge, trgovačka društva i obrti registrirani za organizaciju manifestacija kojima se unapređuje ukupna turistička ponuda inovativnim proizvodima i uslugama te koje doprinose razvoju turističkog proizvoda; kojima se obilježavaju značajni datumi, obljetnice, organiziraju susreti, natjecanja, priredbe i druge manifestacije koje imaju gospodarski ili turistički utjecaj na Grad Varaždin te koje promoviraju Grad Varaždin te koje pridonose povećanju gospodarskih efekata te povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa na području Grada Varaždina.

Za organizaciju gospodarsko-turističkih manifestacija od javnog interesa za grad Varaždin u 2017. godini osigurana su sredstva u iznosu 140.000,00 kuna. Grad Varaždin sudjeluje u sufinanciranju predložene manifestacije najviše do 50% ukupnih troškova, odnosno do najvećeg iznosa financijske potpore od 50.000,00 kuna po korisniku godišnje.

Rezultati dodjele financijske potpore temeljem navedenog Javnog natječaja bit će objavljeni na službenim internetskim stranicama Grada Varaždina www.varazdin.hr u roku od 30 dana od dana zatvaranja natječaja.